Snart kört för gamla tvåtaktare

17 januari, 2022

Gamla båtmotorer som är miljöbovar måste bort. Det framgår i ett nytt åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten.
– Satsa på en skrotningspremie, föreslår Mats Eriksson, vd i båtbranschens riksförbund, Sweboat.

BÅTMOTOR CRESCENT
Tvåtaktsmotorer med förgasare släpper ut omkring en fjärdedel av bränslet i stället för att förbränna det. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten se ett förbud eller andra åtgärder för att få bort de miljöovänliga båtmotorerna. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Omkring 100 000 gamla tvåtaktsmotorer uppskattas finnas på fritidsbåtar runt om i landet. Många är slitstarka trotjänare som hängt med i årtionden.

Men förbränningen av bränsle är dålig. Cirka en fjärdedel av bensinen går rakt ut i vattenmiljön, tillsammans med avgaserna.

Nu kräver Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i sitt nya program för havsmiljön “ett förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare”.

Programmet innehåller uppdrag till olika myndigheter att göra saker, som sedan kan påverka allmänhet eller företag. Just båtmotorerna är det Transportstyrelsen som ansvarar för.

Körs inte långt

Hav har branschen med sig om tvåtaktarna, i princip.

– Det här är absolut miljöbovar som på sikt ska bort, säger Mats Eriksson, vd i Sweboat, som är båtbranschens riksförbund.

– Men frågan är hur bråttom det är, med tanke på hur lite de används.

De flesta tvåtaktare som finns kvar sitter på små båtar, som i många fall körs korta sträckor varje år, enligt Sweboat.

– Ska man då producera extra många nya motorer för att ersätta dessa, funderar Mats Eriksson.

Om det bedöms vara bråttom, vill Sweboat ändå undvika ett direkt förbud.

– Inför en skrotningspremie under begränsad tid, som hjälp på traven. Då kan branschen ombesörja skrotningen, så att man vet att motorerna kommer bort från marknaden, säger Eriksson.

Avgasrening

Moderna tvåtaktare med direktinsprutning, i stället för förgasare, berörs inte. De är mycket bättre ur miljösynpunkt, men relativt ovanliga.

På längre sikt vill Havs- och vattenmyndigheten också se krav på avgasrening på nya fritidsbåtar, med moderna motorer.

En annan ny punkt i åtgärdsprogrammet handlar om miljöfarliga båtbottenfärger med biocider, som bedöms göra särskilt stor skada i Östersjöns saltfattiga vatten. Färgerna ger utsläpp av koppar och zink.

Här vill Havs- och vattenmyndigheten att det utreds om man ska införa ett förbud mot försäljning av dessa färger till båtar som hör hemma i Östersjön.

– Det är ingen större chock. De alternativa metoderna, som bottentvätt och andra färger, har kommit en bra bit, säger Mats Eriksson.

EU-anpassning

Läget är annorlunda i Västerhavet. Å ena sidan bedöms vattenmiljön vara lite mera tålig mot de farliga bottenfärgerna. Men å andra sidan angrips båtskroven där snabbare av havstulpaner och annat, vilket gör färgerna mer oundgängliga för båtfolket.

Varje miljöfarlig färg måste godkännas av Kemikalieinspektionen för att få användas i olika vattenområden. Dessa godkännanden är tidsbestämda, och nu får inspektionen i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att förfina bedömningarna inför framtida godkännanden.

– Vi håller på att gå över till en EU-gemensam prövning, säger Anneli Rudström, biolog och rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Tvåtaktsmotorer med förgasare slutade tillverkas 2007, enligt Sweboat (båtbranschens riksförbund).

De förbränner bara cirka 75 procent av bränslet. Resten går ut i vattenmiljön.

Det är Transportstyrelsen som får i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (Hav) att se över hur man ska få bort tvåtaktarna, med “förbud eller aktiv utfasning”.

Undantag kan eventuellt göras för fritidsbåtar med kulturhistoriskt värde. Hav ger exemplet att det skulle kunna gälla om både båten och motorn är minst 50 år gamla.

Tvåtaktsmotorer utan förgasare berörs inte.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Sweboat

Text: Micke Larsson/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Liknande artiklar

Följ med när filmarna Johan Candert och Simon Stanford ger sig ut på sin första trevande resa långt ut på havsisen. Där ska de försöka filma ”Sälens hemliga liv”, men det var inte så lätt som de först trodde…
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford, Johan Candert
UV-Foto: Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Blåvalar får i sig upp till 10 miljoner mikroplastbitar per dag, enligt uppskattningar i en studie. Det tyder på att föroreningen utgör en större fara för världens största djur än man tidigare trott…
Text: TT Nyhetsbyrån
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB/TT Arkivbild
Den grunda saltvattenslagunen Mar Menor på den spanska östkusten får ett juridiskt skydd, som vore den en människa. Den får, precis som en mänsklig varelse, rätt att finnas till, utvecklas och bevaras – enligt lag. Mar Menor är det första naturområdet i Europa som får ett sådant skydd…
Text: Lena Scherman
Grafik: Lena Scherman
Rulla till toppen