Storbritannien stäms för överfiske - av brittisk NGO

25 mars, 2024

Brittiska Blue Marine Foundation, en välgörenhetsstiftelse inriktad på havet, drar Storbritannien inför rätta för att de tillåter överfiske i de brittiska vattnen. Och framför allt att det sker tvärt emot de nivåer som vetenskapen säger är möjligt att ta upp.

Charles Clover, medgrundare av Blue Marine, säger på deras hemsida att:

– Genom att fortsätta tillåta exploatering över hållbara gränser utsätter regeringen inte bara fiskpopulationer för risker utan också allt som förlitar sig på dem, inklusive marina ekosystem och själva fiskeindustrin.

Blue Marine Foundation menar att det enligt den fiskelagstiftning som upprättades efter Storbritannien gick ur EU, är olagligt att inte förvalta fiskbestånden baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga råd.

Den brittiska regeringen är oansvarig och agerar olagligt menar Blue Marine Foundation och nämner makrillfisket som ett av de mest flagranta exemplen på det.

Norge gav Storbritannien en kvot på 24 000 ton makrill, mot att Norge skulle kunna fiska i Storbritanniens zon. Kvoten är värd 24 miljoner pund, förhandlades fram trots att beståndet är överfiskat menar Blue Marine Foundation och att den har fördelats av skäl som fortfarande är hemliga.

Makrillkvoten är kontroversiell därför att kuststaterna har kommit överens om vilka gränserna är enligt de vetenskapliga råden, har de inte kommit överens om hur kvoterna ska fördelas. Det hela bygger på att länderna själva uppger hur mycket fisk de plockar upp och har lett till ett totalt överfiske på 400 000 ton mer fångad fisk än vad vetenskapen säger är hållbart.

Text: Lena Scherman

Liknande artiklar

EUs fiskeriministrar bryter mot EUs lagar. Hittills har ingen ställts till ansvar. Men idag, den 16 mars, inleds förhandlingar inför EU-domstolen där miljöorganisationer argumenterar för att lagbrottet måste få konsekvenser….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Ehlmé
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EUs högsta domstol slår fast att Ministerrådet bryter mot lagen när man beslutar om överfiske av ”målarter”, bestånd som fisket är direkt riktat mot. Men samtidigt ger domstolen ministrarna rätt till ”flexibilitet” vad gäller bifångster….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Elhmé, Leif Eiranson
Rulla till toppen