Säljakt del 7 - Sälens betydelse i havet

15 februari, 2024

Sedan nästan fyra år tillbaka har vi licensjakt på gråsäl, sedan två år på knubbsäl och skyddsjakt på vikare sedan flera år.  

Vi jagar på alla tre sälarterna längs den svenska kusten och anledningarna är flera.

Dels lider det småskaliga fisket av att vissa sälar förstör fiskeredskapen och äter fisken i näten, och så vill jägarna ha ett nytt villebråd att jaga.

Men, vad händer i ekosystemet när man tar bort en topp-predator? När de inte längre äter fisk, som äter mindre fisk som äter ännu mindre fisk som äter djurplankton…

Vi frågade forskarna.

Reportage: Lena Scherman
Foto: Hans Berggren, Johan Candert/DSR, Alexandre Gobatti/DSR, Kimmo Hagman/DSR,Göran Ehlmé/DSR, Simon Stanford/DSR, Tobias Dahlin/DSR, Ismaele Tortella
Redigering: Alexandre Gobatti

Liknande artiklar

När sälstammen runt 1980 hade havererat och nästan utrotats helt, satte myndigheterna stopp för all jakt. Man inrättade sälskyddsområden och alla tre arter som finns längs våra kuster, fredades. Samtidigt fick vi EU-direktiv om att minska utsläppen av DDT och PCB. Det ledde faktiskt till att alla tre sälstammarna återhämtade sig….
Reporter: Lena Scherman
Redigering: Alexandre Gobatti/Daniel Hager
Grafik: Daniel Hager
Sverige, Finland och Norge bedriver jakt på säl som troféjakt. I de flesta andra länder har man förbjudit jakt på stora marina däggdjur. I USA har man till och med förbjudit import av fisk från länder som dödar marina däggdjur för att skydda sitt fiske. Sverige har inte mycket fisk att exportera därför lär just det importförbudet inte drabba oss särskilt hårt. Däremot jagar vi ett stort marint däggdjur – och det är unikt….
Reportage: Daniel Hager/Lena Scherman/Alexandre Gobatti
När sälstammen runt 1980 hade havererat och nästan utrotats helt, satte myndigheterna stopp för all jakt. Man inrättade sälskyddsområden och alla tre arter som finns längs våra kuster, fredades. Samtidigt fick vi EU-direktiv om att minska utsläppen av DDT och PCB. Det ledde faktiskt till att alla tre sälstammarna återhämtade sig….
Text: Lena Scherman
Foto: Johan Candert
Rulla till toppen