Regeringen öppnar för mer ålfiske

03 januari, 2024

Regeringen öppnar för att tillåta ett begränsat småskaligt fiske efter ål. Det kan också bli möjligt att överlåta ålfisketillstånd till nästa generation, enligt regleringsbrevet till Havs- och vattenmyndigheten.

Nya ålfisketillstånd beviljas inte sedan 2015 eftersom beståndet är hotat. Foto: Emil Langvad/TT Arkivbild.

Det är i dag förbjudet att fiska ål i Sverige, förutom för den som innehar fisketillstånd sedan tidigare. Den europeiska ålen, som det är tal om, är klassad som akut hotad.

Havs- och vattenmyndigheten tog ett beslut om att stoppa alla nya tillstånd 2015 till dess att det finns säkra bevis på att beståndet återhämtat sig.

I regleringsbrevet för 2024 ska myndigheten nu revidera den svenska ålförvaltningsplanen. Revisionen ska redogöra för möjligheterna till ett begränsat småskaligt fiske efter ål, uppdraget ska redovisas i augusti 2025.

Man ska också utreda möjligheterna att tillåta generationsväxling av ålfisketillstånd, något som Altinget var först att rapportera om. Detta är en fråga som drivits av Moderater i Skåne under lång tid och av ett par ledamöter från Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Naturskyddsföreningen anser att allt riktat fiske efter ål i Sverige och EU måste stoppas om arten inte ska försvinna helt från haven.

text: TT Nyhetsbyrån
Foto: Emil Langvad/TT
Rulla till toppen