"Katastrofalt" läge för laxen - nytt fiskestopp

24 juni, 2024

Experter och fiskare vittnar om en fortsatt svår situation för vildlaxen i Sverige. Nu stoppas fisket i ytterligare en älv.

Alla tecken pekar tyvärr på att det blir ännu ett katastrofalt dåligt år i älvarna, säger Thomas Johansson vid Östersjölaxälvar i samverkan.

Det ser ut som att det, för andra året i rad, kommer att vara en svag uppvandring av Östersjölax i älvarna. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Ask/AP/TT

Förra veckan stoppades fisket av lax i Råneälven i Norrbotten. Den ansvariga samfällighetsföreningen hänvisar till att de uppvandrande laxarna hittills i år är alarmerande få.

På söndagen kom besked om att sportfisket av lax även stoppas i Dalälven.

Totalt gäller nu stopp för att avliva lax i sex av Sveriges 16 Östersjölaxälvar.

I fjol noterades en kraftig minskning av antalet laxar som vandrade upp i älvarna från Östersjön.

Det ser ut som att det kommer att vara en svag uppvandring även 2024, konstaterar Inger Dahlgren, chef för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

“Allvarligt fel”

Vittnesmål från flera vattendrag pekar ditåt.

Ett exempel är Byskeälven, känd som en av de bästa älvarna för laxfiske, där det fram till midsommar i år noterats omkring 1 000 passerande laxar, enligt Thomas Johansson, ordförande för organisationen Östersjölaxälvar i samverkan.

Det är runt en tredjedel av det normala antalet.

– Det ser otroligt mörkt ut. Någonting är allvarligt fel med Östersjön, säger Thomas Johansson.

Ekosystem i obalans

Vildlaxarna ger sig ut i havet för att äta upp sig några år innan de återvänder till sina födelseälvar för fortplantning. Länge förbättrades bestånden av lax i älvarna i norra Sverige, bland annat tack vare de minskade kvoterna för yrkesfisket i Östersjön.

Det är svårt hitta direkta orsakssamband till de senaste årens försämrade läge, som i bästa fall kan visa sig vara tillfälligt. Men det är känt att miljön i Östersjön är hårt pressad av bland annat övergödning, fiske och klimatförändringar.

– Vi har ett ekosystem som inte riktigt är i balans, säger Johan Höjesjö, professor i ekologisk zoologi vid Göteborgs universitet.

Trålfisket i Östersjön av strömming, som är föda för laxen, har lyfts fram som ett problem.

Det är ju tyvärr bytesfisken som trålas upp och som i stället går till pelletsfabriker för att bedriva verksamhet med odlad lax, vilket inte är riktigt vackert, säger Johan Höjesjö.

Brett fiskestopp i Norge

I Norge beslutade myndigheterna i veckan att tills vidare stoppa allt laxfiske i de södra delarna av landet. Något liknande, centralt fattat beslut är i nuläget inte aktuellt i Sverige.

– Det har vi inte ansett vara nödvändigt ännu, säger Håkan Carlstrand, utredare på fiskeregleringsenheten på Hav.

Däremot gör vi ju översyn av bestämmelserna för fisk successivt, och i kommande översyn kan det absolut finnas med.

Totalt stopp för att avliva lax gäller just nu i 6 av Sveriges totalt 16 Östersjölaxälvar med vilda bestånd:
Råneälven
Kågeälven
Sävarån
Ljungan
Testeboån
Emån
Källa: Östersjölaxälvar i samverkan

Text: Mattias Mächs/TT
Foto: Björn Larsson Ask/AP/TT

Liknande artiklar

Det riktade fisket på sill och strömming kan fortsätta även under 2024. EU-länderna har enats om betydligt större fångstkvoter än vad EU-kommissionen velat se….
Text: Wiktor Nummelin/TT
Foto: Wiktor Nummelin/TT/Hasse Holmberg/TT
Tidigt fiske av laxar i Östersjön kan ha negativ effekt på tillväxten och medföra att fiskarna blir mindre, enligt en ny studie gjord vid Helsingfors universitet….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Björn Larsson Ask/TT
Konflikterna inom svenskt fiske är mycket hårda. Småskaliga kustfiskare på ost- och sydkusten står mot ett litet antal jättelika trålare från Västkusten. Jag såg fram emot tuffa diskussioner och fruktbara meningsutbyten vid årets Fiskeforum. Men möttes av trevlig samvaro i lyxig mingelmiljö….
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Ida Åkesson/SPA
Rulla till toppen