Islands jakt på valar fortsätter

12 juni, 2024

Islands regering ger klartecken för valjakt i år.

Landets enda kvarvarande valfångstbolag, Hvalur, får tillstånd att döda totalt 128 sillvalar under årets sommarsäsong, enligt besked från den isländska regeringen genom ansvarig minister Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.

Det är något färre valar än vad som tilläts under förra årets valjaktssäsong. Fjolårssäsongen avbröts dock tillfälligt då det uppdagats brister i hur branschen förhöll sig till djurskyddslagar. Det väckte förhoppningar bland djurrättsorganisationer att valjakten därmed skulle trappas ned helt och hållet, men efter vissa skärpningar av regelverken öppnades det för en fortsättning.

Island, Norge och Japan är de enda länder som fortfarande aktivt bedriver valfångst. Under de senaste åren har opinionen på Island svängt mot att man vill se ett förbud. Det mesta av landets valkött exporteras till Japan.

Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Benny F. Nielsen/Polfoto via AP/TT

Liknande artiklar

Sverige, Finland och Norge bedriver jakt på säl som troféjakt. I de flesta andra länder har man förbjudit jakt på stora marina däggdjur. I USA har man till och med förbjudit import av fisk från länder som dödar marina däggdjur för att skydda sitt fiske. Sverige har inte mycket fisk att exportera därför lär just det importförbudet inte drabba oss särskilt hårt. Däremot jagar vi ett stort marint däggdjur – och det är unikt….
Reportage: Daniel Hager/Lena Scherman/Alexandre Gobatti
När sälstammen runt 1980 hade havererat och nästan utrotats helt, satte myndigheterna stopp för all jakt. Man inrättade sälskyddsområden och alla tre arter som finns längs våra kuster, fredades. Samtidigt fick vi EU-direktiv om att minska utsläppen av DDT och PCB. Det ledde faktiskt till att alla tre sälstammarna återhämtade sig….
Reporter: Lena Scherman
Redigering: Alexandre Gobatti/Daniel Hager
Grafik: Daniel Hager
Många vill skylla på sälen och skarven när fisken försvinner, men tumlare och sillgrisslor äter också fisk. så hur kommer det sig att vi har licensjakt på säl men inte på tumlare? Ett politiskt beslut säger forskare….
Reportage: Lena Scherman
Redigering: Alexandre Gobatti
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert, Leif Eiransson, Simon Stanford, Anders Kronborg, Lunds Universitet
Rulla till toppen