Fridlysta hajar
dumpas levande- exklusiva bilder från Lysekils hamn

29 mars, 2022

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Fridlysta djur möter en plågsam död.

På botten av Lysekils hamn ligger ett 60-tal pigghajar och flera rockor. Pigghaj, Klorocka och Knaggrocka är klassade som starkt hotade och fridlysta. Tobias Dahlins/Deep Sea Reporters närbilder visar med obehaglig tydlighet att flera av hajarna fortfarande andas, men är döende.

Upptäckten gjordes av några studenter som pluggar marinbiologi i Lysekil. Valdemar Klemming berättar att de gick längs hamnen på kvällen och upptäckte de fridlysta hajarnas vita bukar. Ungdomarna dök i och undersökte de döda och skadade fiskarna.

– Det är så tragiskt. Att det ska få vara så här i Sverige, att fredade fiskar kan behandlas på det här sättet. Bottentrålningen skadar hajarna, de plågas till döds, konstaterar Valdemar Klemming.

En annan av ungdomarna, Emily Okcu Van Dyke, berättar att det i Lysekil finns en växande ungdomsrörelse, som brinner för livet i havet och för att stoppa den skadliga bottentrålningen. 

Martin Rydgren, som är utredare vid Havs- och Vattenmyndigheten, konstaterar via mejl:

– Fredade arter som fångas ska omedelbart återutsättas så det är alltså inte ok att dom dumpas i hamnen!

Vid fritidsfiske är det relativt lätt att sätta tillbaka en fredad fisk som man har råkat få på kroken. Det är svårare att förstå hur det ska gå till när fisken ligger mitt i en trål. Men fiskaren är skyldig att försöka rädda livet på den fridlysta fisken.

Vore detta på land skulle dumpningen av skadade djur betraktas som djurplågeri – men vilda fiskar omfattas inte av djurskyddslagen. Eller begår man ett brott om man misshandlar fisk som har fångats? Deep Sea Reporter forskar i ämnet. Vi kommer också att ställa frågan till berörda myndigheter:

Hur skyddar ni fridlysta och utrotningshotade fiskar så länge bottentrålning är tillåten? 


Övriga studenter som deltog i upptäckten är Robin Kanthe, Gustav Nyström, Erik Siemers, Kelvin Hyle’n, Victor Aron, Emanuel Nordin

16 kap.13 § brottsbalken /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1972:629).

16 kap.13 § brottsbalken /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, döms för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms för grovt djurplågeri till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
1. har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren,
2. har omfattat ett större antal djur, eller
3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.
Lag (2022:116).

Text: Peter Löfgren
Foto: Tobias Dahlin

Liknande artiklar

Öresund är en unik marin miljö. I vattnet mellan Danmark och Skåne möter Östersjöns söta och syrefattiga vatten det salta syrerika vattnet från Kattegatt. Trålförbud har rått i snart 90 år…
Reportage: Marko T. Wramén
Valar trollbinder med sin majestätiska framtoning de flesta, men människans aktivitet i haven gör det allt svårare för djuren. Nu drar Världsnaturfonden (WWF) i nödbromsen och kräver särskilda valskyddsområden för de rutter valar migrerar längs…
Text: Tomas Lauffs/TT
Foto: Johan Hallnäs/TT, Tony Wu/WWF
Ålen är akut utrotningshotad, och nu säger forskning att all mänsklig påverkan på ålen måste upphöra. Men i södra Sverige ses ålfisket som en kulturtradition, och varje höst anordnas stora fester där den tillagas och serveras på olika vis. Hur kommer det sig att svenskarna fortsätter äta den akut utrotningshotade arten? …
Reportage: Fanny Jönsson
Foto: Marcus Larsson, Robert Westerberg
Bilder på ål: Marko Wramén, Hans Berggren
UV-foto: Göran Ehlmé och Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti
Rulla till toppen