Fiskestopp ger friskare hav

25 januari, 2023

Nu är det vetenskapligt bevisat: om man slutar fiska ökar antalet fiskar!

En ny rapport från SLU slår fast att fiskefria områden stärker fiskbestånden och motverkar effekter av övergödning.

– Resultaten visar att fisken vanligtvis snabbt ökar i både antal och storlek när områdena stängs för fiske. Efter fem år är bestånden i medeltal tre gånger större i de fiskefria områden jämfört med liknande områden där fisket fått fortsätta, och effekterna fortsätter öka när områdena varit fredade längre, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.     

Grafik: Daniel Hager

Totalt har åtta fiskefria svenska områden undersökts. De flesta har varit stängda i mer än tio års tid. Arterna som ingår är torsk, gädda, abborre, gös sik, piggvar, skrubbskädda och hummer.     

                                                                                                                         

– Reproduktionen ökar i de fiskefria zonerna, vilket kan ha positiva effekter på kringliggande områden där fisket fortgår. På det sättet kan fiskefria områden bidra till att bygga upp hotade fiskbestånd, och bidra till ett långsiktigt stabilare fiske, säger Ulf Bergström.                                                                                                                                               

Abborre, Foto: Kimmo Hagman

Men i områden där kraftigt överfiske pågått under lång tid märks ingen återhämtning. Havstenfjorden i Bohuslän har varit fredad i tolv år – men torsken har inte kommit tillbaka. I Kattegatt repade sig torsken efter några års fiskestopp, men är åter på rekordlåga nivåer. Orsaken är, enligt SLUs rapport, att fångsterna utanför det fiskefria området tilläts öka:

– Tyvärr måste vi konstatera att förvaltningen har misslyckats både med att skydda och återuppbygga torskbeståndet i Kattegatt.  Torsken har inte lyckats återhämta sig och beståndets status har snarast försämrats. Det fiskefria området är för litet för att kunna skydda torsken och regeländringar har gjorts som i praktiken återigen utsätter torsken för ett ökat fisketryck, säger Mattias Sköld, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.                                                                                                                                                                     

I de fiskefria områdena kring Gålö i Stockholms skärgård och Licknevarpefjärden i Östergötland, visar rapporten att de positiva effekterna minskar i takt med ökningen av gråsäl och skarv.                                                                                                                                        

Resultaten visar att vi i vissa fall kan behöva reglera inte bara fisket, utan även säl och skarv om bestånden av kustfisk ska kunna återhämta sig, säger Ulf Bergström.                      

Fiskens återkomst betyder mycket för hela ekosystemet. När antalet rovfiskar ökar minskar  mängden mindre fiskar och krabbor. Då kan kräftdjur som betar alger öka – och effekterna av övergödningen minskar.                                                                                                                

– Sverige har störst andel fiskefria zoner i EU, en procent av samtliga kust- och havsområden.                                                                                                                                                

– Det visar tydligt hur svagt skyddet av havet är. Nu står vi dock inför en unik ambitionshöjning, i och med att vi inom EU åtagit oss att införa strikt områdesskydd i tio procent av havsområdena, säger Ulf Bergström.

Text: Peter Löfgren
Graphics: Daniel Hager
Photo: Kimmo Hagman

Liknande artiklar

Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter men den mår inte bra! Stora områden med syrefattiga bottnar, årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning gör att Östersjöns torskbestånd idag står inför en akut situation. Faktum är att det inte är så säkert att det kommer finnas någon torsk alls här i framtiden…
Reportage: Leif Eiranson
Text: Hjalmar Palmgren
Svensk dokumentär av Peter Löfgren från 2001 som går till botten med den korrupta fiskeripolitiken…
Bild: David Sheskin/PA Photos/TT
Film av: Peter Löfgren
I en ny dansk forskningsrapport framgår det att de senaste åren har 65 procent av alla torskar som fastnat i trålarnas nät vid hummerfiske kastats överbord…
Text: TT
Foto: Anders Wiklund/TT
Rulla till toppen