Ekologiska ägg - en giftcocktail från havet

02 april, 2024

En ny granskning visar att ekologiska ägg innehåller höga halter av flera gifter och kan innebära en risk för små barn. Men produktion av konventionella ägg riskerar att öka mängden gifter i miljön på sikt.

– Vi måste dra i bromsen (för PFAS). Helst i förrgår, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Arkivbild

Råd & Rön testade nyligen hur mycket gifter i form av dioxiner, PCB och högfluorerande ämnen, PFAS, svenska ägg innehöll. Ägg från 20 leverantörer, varav nio ekologiskt producerade, testades. De ekologiska äggen visade sig innehålla högre halter av kemikalier än konventionella ägg. Bland annat var dioxinhalterna runt 100 gånger högre i ekoäggen.

– Det beror troligtvis på fiskmjölet som de ekologiska hönorna äter, säger Petra Bergkvist.

Fiskmjöl – miljögifter på köpet

En värphöna inom den industriella äggproduktionen lägger omkring 300 ägg om året. För att inte riskera hönornas hälsa berikas deras huvudfoder gjort av spannmål, med proteinfoder och aminosyran metionin. Ekologiska hönor tillåts däremot inte äta foder som framställts på konstgjord väg och får därför fiskmjöl i stället.

– Fisk är bra på att suga åt sig miljögifter, så att det finns mer PFAS i ekoäggen var inte helt oväntat men tråkigt, säger Lisa Schneider, ekologisk äggproducent och fjäderfärådgivare via branschorganisationen Svenska ägg.

Foderfiske underminerar hållbarhet

Ekologisk livsmedelsproduktion främjar biologisk mångfald genom att bland annat utesluta kemiska bekämpningsmedel. Fiskmjöl som foder till ekologiska hönor riskerar att få motsatt effekt eftersom köpare av ekologiska ägg blir passiva fiskkonsumenter från ohållbara källor.

– Foderfisket driver efterfrågan så att fiskbestånden just nu inte nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

EU beslutar om framtiden

För att minska gifterna i ägg behöver EU-reglerna för hur ekologiska livsmedel ska produceras ses över, menar Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för Svenska ägg.

– Det bästa vore att regelverket för ekologisk produktion tillåter att rena aminosyror tillsätts till fodret. Då slipper vi oroa oss för miljögifter och utfiskning, säger hon.

Konventionella ägg riskerar att öka PFAS på lång sikt

Men att byta till konventionella ägg riskerar att öka utsläppen av PFAS till miljön på lång sikt. PFAS finns i flera godkända bekämpningsmedel som används vid konventionell odling av spannmål som ingår i hönsfoder. I ekologisk odling är det inte tillåtet att använda naturfrämmande bekämpningsmedel.

– Förbudet måste ske närmare utsläpparen. Det går inte att lagstifta bort ämnen som redan finns i miljön, säger Petra Bergkvist.

Råd & Röns rekommendation att små barn inte bör äta fler än tre ägg i veckan är baserade på äggen med högst halt av gifter. Om man i stället räknar på genomsnittet av gifter gäller 7–8 ägg per vecka innan barn som väger tio kilo når halter som EU bedömt kan påverka hälsan på lång sikt. Alla gifterna i äggen var under EU:s gränsvärden för konsumtion.

– Man får inte göra en höna av en fjäder, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

PFAS, eller poly- och perfluorerade alkylsubstanser, utgör en omfattande grupp av kemikalier som inte förekommer naturligt utan började tillverkas från mitten av 1900-talet. Denna kategori inkluderar många olika ämnen och påverkar vår miljö på olika sätt.
På grund av deras ihållande natur är PFAS-ämnen utbredda i miljön och finns i mat, dricksvatten samt i olika konsumtionsprodukter. Även om den vanliga exponeringen genom mat och vatten inte leder till akuta hälsoproblem, är det viktigt att notera att vissa PFAS-ämnen har en tendens att ackumuleras i kroppen under lång tid. Detta är särskilt betydelsefullt att ta hänsyn till för gravida kvinnor och de som planerar att bli gravida, eftersom fostret och spädbarnet är särskilt känsliga för effekterna av de här kemikalierna.
Forskning tyder på att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolnivåerna i blodet samt leverfunktionen, vilket gör det än mer nödvändigt att minimera exponeringen för dessa ämnen. Livsmedelsverket pekar på denna problematik och uppmanar till försiktighet kring PFAS-ämnen för att skydda hälsan, särskilt för sårbara grupper som foster och barn.
Årligen hamnar 75 000 ton PFAS i miljön i Europa.

Källa: Livsmedelsverket

Sverige har ingen fiskmjölsproduktion och importerar därför fiskmjöl från Danmark. Det fiskmjöl som ges till ekologiska hönor i Sverige måste komma från miljömärkt fisk. MSC är ett exempel på en miljömärkning som fått kritik för att utnyttja redan överfiskade områden. Den garanterar heller inte att fisken är fri från miljögifter eftersom det ännu inte finns några gränsvärden för PFAS i det fiskmjölsbaserade fodret.

Eftersom det är känt att Östersjöfisk har höga halter av miljögifter förbjöd Sverige 2016 Östersjöfisk i fiskmjöl. Det gjorde att halterna av dioxiner och PCB i ekoägg sjönk drastiskt under 2017.

Att använda slaktavfall som hönsfoder förbjöds efter de utbrott av Galna ko-sjukan som spreds när köttmjöl från slaktade djur användes till mat till kor.

text: Lina Mattsson

Liknande artiklar

I Finland besöker Deep Sea Reporter en av de mest moderna anläggningarna runt Östersjön. Där tillbakavisas kritiken mot industritrålarnas stora fångster…
Reportage: Peter Löfgren
Foto: Erik Saanila
En tredjedel av all fisk som fångas slängs över bord eller ruttnar innan den når konsumenten – var tredje fisk dödas i onödan…
Text: Peter Löfgren
Foto: Adam Nilsson
Rubrikbild: Hanna Teleman/Scanpix/TT
Källa: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.488610871726fc3fe485a06e/1591606320890/officiellstatistik-JO55SM2001.pdf
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/25/en-av-tre-ater-aldrig-fisk-och-skaldjur/
Jag är numera förbjuden att pilka torsk och gäddan har försvunnit från min vik. Jag letar efter syndabockar. Vem bär ansvaret för tillståndet under ytan i Östersjön? Småskaliga yrkesfiskare längs ostkusten har sedan flera år larmat om att sillen/strömmingen har minskat kraftigt. Samtidigt har det storskaliga trålfisket på öppet hav fortsatt att fånga stora mängder, som gått direkt till fiskmjölsfabrikerna i Danmark….
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Johan Candert, Simon Stanford
Rulla till toppen