Fiskmjölets finska förespråkare

21 maj, 2021

Ett fåtal stora trålare drar upp merparten av den fisk som fångas i Östersjön. Deras fångst går till foderindustrin där strömming och skarpsill mals ned till fiskmjöl.

75 procent av all Östersjöfisk som fångas blir mjöl och olja. Fisken landas i Danmark där de stora fiskmjölsfabrikerna ligger. Sverige saknar fabriker. Men i Finland besöker Deep Sea Reporter en av de mest moderna anläggningarna runt Östersjön. Där tillbakavisas kritiken mot industritrålarnas stora fångster.

– Vi gör Östersjön friskare och ser till att människor får god, nyttig mat, säger produktionschefen Roger Hakalax.

Hakalax talar i reportaget om att fisket minskar fosfor- och kvävehalterna i Östersjön. I Baltic Eye:s artikel undersöker Östersjöcentrums Henrik Hamrén ämnet.

Reportage: Peter Löfgren
Foto: Erik Saanila
E-dna har använts för att bland annat spåra coronavirusets spridning i våra avloppsvatten – nu testar forskare metoden på gäddor…
Reportage: Fanny Jönsson
Undervattensfoto: Tobias Dahlin
Foto: Simon Stanford
Klippning: Daniel Hedström
Klippbilder från gäddräknare: Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU)

Liknande artiklar

Det danska yrkesfisket drabbas hårt av brexit. Men skillnaderna mellan olika yrkesfiskare är stora. En av dem är miljardär. Och brottsmisstänkt…
Text: Staffan Dahllöf, Köpenhamn
Foto: Jan Nordén/TT
En tredjedel av all fisk som fångas slängs över bord eller ruttnar innan den når konsumenten – var tredje fisk dödas i onödan…
Text: Peter Löfgren
Foto: Adam Nilsson
Rubrikbild: Hanna Teleman/Scanpix/TT
Källa: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.488610871726fc3fe485a06e/1591606320890/officiellstatistik-JO55SM2001.pdf
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/25/en-av-tre-ater-aldrig-fisk-och-skaldjur/
Mycket få kan idag leva på fiske längs Sveriges kuster. Jobben i fiskeindustrin försvinner och kustsamhällen slås sönder…
Reportage: Peter Löfgren och Johan Candert
Foto: Robert Westerberg och Simon Stanford
Rulla till toppen