Uppdaterad åtgärdsplan för Östersjön

21 oktober, 2021

Östersjöländernas miljöministrar undertecknade på onsdagen en ny version av åtgärdsplanen för Östersjön. Forskare från Stockholms universitet har varit med och tagit fram underlag om bland annat övergödning. 

Baltic Sea Action Plan är en åtgärdsplan för Östersjön som skapades 2007 av samarbetsorganisationen Helcom. Onsdagen den 2 oktober 2021 undertecknade miljöministrarna i länderna runt Östersjön en uppdaterad plan med fyra övergripande fokuspunkter; biodiversitet, övergödning, skadliga ämnen och nedskräpning, och havsbaserade aktiviteter. 

– Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018 och involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön. Uppdateringen omfattar nya mål och åtgärder inom både existerande och nya temaområden. Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller, säger Linda Rydell, utredare vid Havs- och Vattenmyndigheten, till havet.nu

Svensk forskning bidrar

Emma Undeman, miljökemist vid Stockholms Universitet, har varit med och tagit fram underlag till den nya planen vad gäller farliga ämnen.

 – Det finns väldigt många typer av farliga ämnen. Därför är det viktigt att man arbetar systematiskt med olika ämnesgrupper och har en tydlig plan för vad man ska göra med resultaten. Tidigare har mycket fokus varit på ”gamla” miljögifter som PCB och dioxiner. Där ser vi stora förbättringar, men nu är det viktigt att bygga upp en process för att identifiera sådana ämnen som kan visa sig skadliga i framtiden, säger hon enligt en text på Stockholms universitets hemsida

Tidigare mål nåddes inte

Bo Gustafsson på Stockholms Universitet har varit med i arbetet med den nya åtgärdsplanen i ämnet övergödning, och fler forskare från SU har deltagit genom att ta fram Helcoms nya vetenskapliga agenda.

Helcoms tidigare åtgärdsplan för Östersjön sträckte sig till 2021. Då skulle havet ha uppnått god ekologisk status, men målen anses inte ha nåtts. Därför har nu den nya planen tagits fram, och den har inte något slutdatum. 

Text: Daniel Hedström
Foto: TT/Bengt Olle Nilsson/Sydsvenskan/IBL Bildbyrå

Liknande artiklar

Förra gången populationen inventerades fanns det bara omkring 500 Östersjötumlare kvar. Nu ska den akut hotade tandvalen räknas på nytt....
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Håkan Aronsson/Naturhistoriska Riksmuseet
Rulla till toppen