Torsken återhämtar sig i Öresund

27 december, 2022

Torskbeståndet är nära att kollapsa i flera danska fiskevatten, men i Öresund verkar arten återhämta sig och i år finns det rekordmånga torskyngel. Detta tack vare att det införts både trålningsförbud och restriktioner för allt torskfiske.

Nedgången i torskbeståndet har tidigare varit så påtaglig att det i år för första gången infördes totalstopp för att fånga torsk under lekperioden 15 januari till 30 mars. Förbudet gällde alla danska vatten inklusive Kattegatt och Östersjön. Under resten av året fick sportfiskare bara ta upp en torsk per dag.

Åtgärderna gav resultat, speciellt för torskyngel och småtorsk i Öresund. Där har det skett en “explosionsartad” utveckling av beståndet, enligt Øresundsakvariet på Köpenhamns universitet.

– Under de senaste 25 åren har jag inte sett så många torskyngel i Öresund som i år, säger Jens Peder Jeppesen, marinbiolog och chef för Øresundsakvariet, i ett pressmeddelande.

Sundet mellan Skåne och Själland är idag det sista och enda havsområdet i de inre danska vattnen med ett friskt och starkt torskbestånd. För 2022 har fiskerestriktionerna gällt även Öresund. Det innebar bland annat att den stora lektorsken där skyddades för första gången. De fick leka ostörda, hade god tillgång till föda och gömställen samt riskerade inte att bli fångade.

Att det fanns flera stora lekande torskar i Öresund bekräftades redan i juni av det danska institutet DTU Aqua.

Text: Jan Samuelsson/TT
Foto: K.Nyberg / Øresundsakvariet

Liknande artiklar

Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter men den mår inte bra! Stora områden med syrefattiga bottnar, årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning gör att Östersjöns torskbestånd idag står inför en akut situation. Faktum är att det inte är så säkert att det kommer finnas någon torsk alls här i framtiden…
Reportage: Leif Eiranson
Text: Hjalmar Palmgren
I ReCod projektet i Ar på Gotland har man nu lyckats få torsk att leka i fångenskap. Detta genom att försöka efterlikna torskens naturliga miljöer i laboratorie. Under sommar 2022 kommer man därav kunna sätta ut cirka 1 miljon torsklarver på tre olika ställen i Sverige…
Reportage: Leif Eiranson
Klippning: Apollonia Meleouni
Svensk dokumentär av Peter Löfgren från 2001 som går till botten med den korrupta fiskeripolitiken…
Bild: David Sheskin/PA Photos/TT
Film av: Peter Löfgren
Rulla till toppen