Regeringens nya utredning ska värna det småskaliga yrkesfisket

05 juni, 2024

Regeringen har bett HaV (Havs och Vattenmyndigheten) att göra en ordentlig utredning av hur det småskaliga yrkesfisket ska kunna värnas.

Det är med utgångpunkt i ICES (internationella havsforskningsrådet) senaste rådgivning av hur mycket fisk vi kan ta upp ur havet.  HaV har fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna av de nya råden, blir för de som fiskar fisk som går till mat, och inte djurfoder.

– Det här är en kunskap man anser sig behöva därför att det blev sådana diskussioner mellan länderna förra året, säger Fredrik Palm, utredare på HaV.

– Normalt sett brukar vi invänta kommissionens förslag.

Fredrik Palm beskriver det som att regeringen vill ha en verktygslåda med sig in i förhandlingarna med de andra EU-länderna för att kunna värna det småskaliga kustfisket.

Senast den 30 juni i år ska HaV redovisa uppdraget till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet.

Text: Lena Scherman

Liknande artiklar

EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
Fisket efter sill och strömming i centrala Östersjön kan öka med 139 procent, anser ICES, Internationella havsforskningsrådet, som idag publicerade sina råd till EU för fisket 2025….
Text: Peter Löfgren
Strömmingsfisket i Östersjön bör minska kraftigt nästa år, enligt Internationella havsforskningsrådet (Ices). Beståndet är på nivåer som är nära eller under det som anses hållbart….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Hasse Holmberg/TT
Rulla till toppen