Regeringen utreder snabbare tag för vindkraft till havs

03 maj, 2023

Regeringen ska utreda hur projekt och tillstånd för havsbaserad vindkraft kan skyndas på, uppger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Den här regeringen vill se mer havsbaserad vindkraft, säger Pourmokhtari på en pressträff.

Utredningen tillsätts formellt vid regeringssammanträdet i morgon torsdag och förslag ska levereras om drygt ett år, i juli 2024.

Det är tio år sedan en havsbaserad vindkraftspark senast driftsattes i Sverige. Det finns ett tiotal projekt som planeras och har kommit olika långt på vägen mot att få slutgiltigt tillstånd. Det kan dock dröja till slutet av 2020-talet innan något av dem tas i bruk, trots stort behov av ny energi.

“Det går för långsamt”

På frågan om när nästa vindkraftsprojekt kan tänkas leverera el svarar Romina Pourmokhtari allmänt att processerna är för långa, det går för långsamt helt enkelt från projektförslag till drift.

-Vad jag kan ge besked om nu är att regeringen ser till att fatta alla beslut som går i riktningen mot mer havsbaserad vindkraft.

Utredningen ska studera om det finns saker som andra länder gör som Sverige kan ta efter, till exempel Danmark och Tyskland. Men det är inte bara att kopiera.

-Men det finns en potential, det går för långsamt (i Sverige), säger Pourmokhtari.

Miljö och försvar

Utredningen ska lägga förslag som gör processerna för tillstånd för vindkraftsparker till havs smidigare. Bland annat ska ett förslag utredas om att ge bolag ensamrätt i ett tidigt stadium. I dag blir ansökningsprocesser ofta långdragna och kostsamma, delvis som en följd av att flera bolag kan ansöka för samma plats, och på grund av miljö- och försvarsintressen.

Utredningen ska också föreslå ett anvisningssystem. I Danmark kan staten peka ut ett område i havet som kan användas för vindkraftverk, ett upplägg som ministern ser positivt på.

En samlad lag ska också tas fram för prövningarna för undervattenskablar och etablering av själva parken. I dag prövas tillstånden enligt två separata lagar.

Handläggningen av redan planerade projekt ska inte pausas i väntan på nya regler, enligt Romina Pourmokhtari. De ska heller inte påverkas av nya regler, enligt henne.

Fler parker på gång

Regeringen ger också, vid torsdagens regeringssammanträde, Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda ansökningar om tillstånd för att lägga ut undervattenskablar till två planerade projekt för vind till havs i södra Östersjön, som kallas Södra Victoria samt Aurora. Det uppdraget ska vara klart till den 15 januari nästa år.

Samtidigt ska länsstyrelserna i Gävleborg samt Västra Götaland få i uppdrag att bereda vindkraftsprojekt utanför Hudiksvall respektive i Uddevalla.

De nya uppdragen ska tolkas som att regeringen gör “en positiv grundbedömning” av etablering på dessa platser, enligt klimatministern.

Sverigedemokraterna har gång efter annan haft invändningar mot utbyggnad av mer vindkraft. Pourmokhtari hänvisar till Tidöavtalet där det står att vindkraften har en viktig plats i Sveriges energimix.

-Jag tror det är viktigt att tänka på vilket läge Sverige är i. Man är svaret skyldig till svenska hushåll med höga elräkningar och en industri som vill ha mycket mer ren energiproduktion, säger hon.

Regeringen har för tillfället tio ansökningar om tillstånd för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Kriegers flak är beviljad. Plats: söder om Trelleborg. Bolag: Vattenfall. Den svenska delen beräknas producera omkring 2,6 TWh per år.

Fyra parker är under beredning hos länsstyrelserna:

Triton. Plats: söder om Ystad. Bolag: OX2. Elproduktion: 7,5 TWh.

Aurora. Plats: söder om Gotland, öster om Öland. Bolag: OX2. Elproduktion: 24 TWh.

Södra Victoria. Plats: sydost om Öland. Sökande bolag: RWE. Planerad elproduktion: 6–8 TWh per år.

Poseidon. Plats: nordväst om Göteborg. Bolag: Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget Kontiki Vind AB. Planerad elproduktion: 5,5 TWh.

För två parker ges uppdrag till länsstyrelserna om beredning:

Eystrasalt. Plats: Bottenhavet, öster om Söderhamn. Bolag: Skyborn.

Mareld. Plats: utanför Uddevalla. Bolag: Freja Offshore. Planerad elproduktion: 9-12 TWh.

Fyra parker har lämnats tillbaka till regeringen och är i slutskedet av beredningen:

Kattegatt Syd. Plats: väster om Falkenberg. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 5 TWh.

Skåne Havsvindpark. Plats: söder om Ystad. Bolag: Ørsted. Elproduktion: 6–7 TWh.

Galatea-Galene. Plats: väster om Varberg och Falkenberg. Bolag: OX2. Elproduktion: 6-7 TWh.

Stora Middelgrund. Plats: väster om Halmstad. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 2,5–3 TWh.

Parker som ansökt om tillstånd för undervattenskablar enligt kontinentalsockellagen:

Galatea-Galene, Triton, Skåne Havsvindpark, Poseidon, Södra Victoria, Aurora,

Källa: Regeringen, Svensk vindenergi, Vattenfall

Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Liknande artiklar

Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken pekas ut för framtida havsbaserad vindkraft. En rad myndigheter har försökt hitta lämpliga områden – men olika intressen slåss mot varandra….
Text: Anna Karolina Eriksson/TT/Nyhetsbyrån
Foto: Johan Nilsson/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
Regeringen ger grönt ljus för Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak….
Text: Niklas Svahn/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. …
Text: Ørsted A/S, TT
Rulla till toppen