Pressemeddelande från WWF; välkomnar utökat skydd för ålen - men totalstopp krävs

13 december, 2022

Under gårdagens nattmangling i Bryssel röstade EUs fiskeministrar för förbud mot fritidsfiske på ål och förlängning av fiskestoppet från tre till sex månader. WWF välkomnar beslutet men är kritisk till att länderna själva kan välja tidsperiod. Sveriges ålfiske är ett av de största i EU.

– De vetenskapliga råden är väldigt tydliga – inget fiske efter ål kan anses hållbart, i motsats till vad Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren hävdar. Vi måste göra allt för att stoppa dödligheten av den akut hotade arten. Förutom fiskestoppet krävs att den svenska regeringen satsar på att återställa förlorade livsmiljöer och skapa fria vandringsvägar, säger Inger Melander, expert på fiske och marknad på WWF.

Kommissionen lade fram ett tydligt förslag för att skydda ålens vandring när den är som störst. Efter hårt tryck från medlemsstaterna är det svårt att bedöma hur effektivt det komplexa avtalet är som ministrarna enats om.

– Överenskommelsen lämnar många kryphål. En klar svaghet är att medlemsländerna själva kan välja när de vill förlägga sina nationella ålfiskestoppsperioder, exempelvis när det gynnar näringen och inte ålen, säger Inger Melander.

ICES (Internationella Havsforskningsrådet) har skärpt ålrekommendationen till “noll fångst i alla livsmiljöer 2023”. Råden omfattar ålens alla livsstadier och allt fiske, inklusive fångst av glasål för utsättning och vattenbruk. Annan dödlighet av ål som orsakas av människan bör minimeras och tas bort där det är möjligt.

Ålen är akut hotad och har försvunnit helt i stora delar av Europa. Bestånden har minskat med cirka 95-99 procent sedan 1950 och har rött ljus i WWFs Fiskguiden.

– Från WWFs sida vill vi se ett totalt fiskestopp på ålen i hela Europa. Men om det bara blir en 6 månaders förbudsperiod så är det jätteviktigt att det svenska fiskestoppet införs mellan 1 juli till 31 december, då ålen har sin vandringsperiod och fiskas som mest, fortsätter Inger Melander

Kritiken mot EU-kommissionens förslag har varit att det skulle drabba ålnäringen och den kultur som finns kring fisket.

– För att näringen överhuvudtaget ska överleva så måste ju även ålen existera. Om vi vill rädda ålnäringen på lång sikt måste ålen skyddas nu, avslutar Inger Melander.

Text: WWF
Foto: Erling Svensen, WWF

Liknande artiklar

Utanför södra delen av Kiviks hamn i Skåne ligger Sveriges första ideella marina kolonilott och guppar i vattnet. – Här behöver vi inte vattna, säger Jan Nilsson som är en av drivkrafterna bakom. En kolonilott som varken behöver vattnas eller gödas. Framtidens blå mat…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Lena Scherman
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Det årliga fiskestoppet av ål tidigareläggs en månad. Nu blir det förbjudet att fånga den akut hotade fisken även under oktober. – Uppemot 40 procent av fisket kommer att försvinna, säger ålfiskaren Hans-Inge”Hånsa”Olofsson…
Text: Daniel Kihlström/TT
Foto: Emil Langvad/TT
Idag har en riksdagsmajoritet röstat för att flytta gränsen för trålfiske från 4 till 12 nautiska mil från Östersjöns svenska kust. Riksdagen har även beslutat att tillåta mer jakt av både säl och skarv, och att underlätta för de som bedriver småskaligt yrkesfiske…
Text: Daniel Hedström
Foto: Christoph Mohr/DPA/TT
Rulla till toppen