Förändrat stopp för ålfisket upprör fiskare

10 maj, 2022

Det årliga fiskestoppet av ål tidigareläggs en månad. Nu blir det förbjudet att fånga den akut hotade fisken även under oktober.

– Uppemot 40 procent av fisket kommer att försvinna, säger ålfiskaren Hans-Inge”Hånsa”Olofsson.

Sedan 2018 har det årligen – efter beslut av EU:s ministerråd – införts ett fiskestopp av ål under tre månader i svenska kustområden. Tidigare har Havs- och vattenmyndigheten (Hav) lagt förbudet under perioden november–januari, men nu tidigareläggs det en månad.

– Vi måste helt krasst införa fiskestoppet när ålvandringen är som störst och utvandringen genom Öresund är som störst under månaderna oktober, november och december, säger Jens Persson, utredare på Hav, till TT.

Vill skydda ålen

Det sker efter att unionens fiskeministrar vid sitt möte i december i fjol förtydligade och skärpte bestämmelserna om fisket av den utrotningshotade europeiska ålen. Medlemsländerna får själva välja när tremånadersstoppet ska råda, men det ska läggas under perioden augusti–februari.

– I första hand vill vi skydda den ål som vandrar genom Öresund och all ål i Östersjöområdet vandrar ut där. Den ål som klarat sig genom hela Östersjön har goda möjligheter att vandra vidare till lekområdena, utan att påverkas av annat fiske, säger Jens Persson.

– Tittar man på mängden ålyngel som kommer tillbaka till våra kuster är det historiskt sett väldigt låga nivåer. Man brukar säga att beståndet har minskat med 90–95 procent sedan 1970-talet, fortsätter Jens Persson.

Gäller inte sötvatten

Ålfisket är sedan länge hårt reglerat i Sverige. Sedan 2007 får endast yrkesfiskare med särskilt tillstånd fiska ål och sedan 2008 beviljas inga nya tillstånd. Under fjolåret landade svenska yrkesfiskare drygt 70 ton ål i kustområden. I inlandsvatten fångades 89 ton, men ålfisket i sötvatten omfattas inte av tremånadersstoppet.

– Det här stoppet kommer slå väldigt hårt mot de fiskare som fiskar ål runt Östersjökusten och de har påverkats i ganska stor omfattning av de här besluten tidigare år, säger Jens Persson.

Ålfiskaren Hans-Inge “Hånsa” Olofsson är kritisk till beslutet.

-Vi tycker att det är orättmätigt mot ett sådant land som Sverige. Nu drar de alla EU-länder över en kam, säger Olofsson till TT.

Olofsson framhåller att Sverige och landets ålfiskare har satt ut tusentals ton av ålyngel, som en del av den nationella ålförvaltningsplanen, för att stärka beståndet

-Vi har ökat utförseln av lekvillig ål till Sargassohavet med nästan 2 000 ton, säger ålfiskaren från Yngsjö på den skånska ostkusten.

Stort tapp

En förlorad fiskemånad på hösten kommer att ha stor påverkan.

– Det är upp emot 40 procent av fisket som kommer att försvinna nu, säger Hans-Inge “Hånsa” Olofsson.

Samtidigt är inte fisket den enda boven i dramat. Stora mängder av vuxen ål dör årligen i vattenkraftsturbiner.

– Det är den sammantagna påverkan som har effekt på beståndets möjligheter till återhämtning. Det har påbörjats ett arbete med en nationell prövningsplan för vattenkraft där egentligen alla vattenkraftverk kommer att få en förnyad prövning, de ska förses med nya moderna miljövillkor enligt dagens miljölagstiftning. Det är ett arbete som kommer att pågå 20–30 år framöver, säger Jens Persson.

Perioden 1 oktober–31 december 2022 är det förbjudet att fiska ål i svenska havsområdet, efter ett beslut av Havs- och vattenmyndigheten.

Bakgrunden är att EU:s fiskeministrar sedan 2018 fattat beslut om ett tre månader långt uppehåll av ålfiske i havet.

Tidigare valde Sverige att förbjuda ålfisket november–januari, men sedan EU förtydligat att det ska ske när ålvandringen är som störst tidigareläggs förbudet en månad.

Ålfiske i Sverige får bedrivas 1 maj–14 september eller under en sammanhängande period om högst 90 dagar. Yrkesfiskare har således tidigare kunnat fiska även under oktober, om man valt att fiska under en sammanhängande period, men nu omfattas den månaden av stoppet.

Dessutom blir det förbjudet att sumpa ål – förvara fisken levande i behållare – under fiskestoppet. Tidigare har man kunnat lagra sin fångst två veckor in på stopperioden.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Text: Daniel Kihlström/TT
Foto: Emil Langvad/TT

Liknande artiklar

Ålen är akut utrotningshotad, och nu säger forskning att all mänsklig påverkan på ålen måste upphöra. Men i södra Sverige ses ålfisket som en kulturtradition, och varje höst anordnas stora fester där den tillagas och serveras på olika vis. Hur kommer det sig att svenskarna fortsätter äta den akut utrotningshotade arten? …
Reportage: Fanny Jönsson
Foto: Marcus Larsson, Robert Westerberg
Bilder på ål: Marko Wramén, Hans Berggren
UV-foto: Göran Ehlmé och Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti
Rulla till toppen