Minister välkomnar plan om utbyggd vattenkraft

18 april, 2023

Vattenfall vill bygga ut vattenkraften på fyra ställen i Sverige.

Det är ett väldigt välkommet besked, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Den ökande efterfrågan på el gör att statliga Vattenfall vill bygga ut befintlig vattenkraft på fyra ställen i Sverige. Nu pågår förstudier, berättar Johan Dasht, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft.

I Porjus, Harsprånget och Messaure undersöker vi om vi kan öka vattenflödet och satta in nya aggregat.

Kartan visar de platser där Vattenfall vill bygga ut befintlig vattenkraft. Grafik: Anders Humlebo TT

Där finns redan stora stora vattenkraftverk. De är alla relativt gamla, de sista anläggningarna i Sverige byggdes på 70- och 80-talen, berättar han.

I Juktan, där det idag också finns en liten vattenkraftanläggning, undersöker vi om det går att bygga om det till ett stort pumpkraftverk, som gör att vi kan pumpa upp vatten när det finns mycket överkapacitet tex från vindkraften.

Det innebär att vattenkraften kan bli mer flexibel. Totalt handlar det om en utbyggnad som ger 720 nya megawatt, vilket innebär ett tillskott av kapacitet som motsvarar ungefär nio procent av Vattenfalls totala vattenkraftproduktion. Enligt Johan Dasht ser påverkan på miljön ut att vara begränsad.

Men hur stor den blir ser vi först då vi gjort förstudien.

Hur mycket satsningarna kan kosta kan han inte säga nu, men det handlar om flera miljarder. Nu ska en första förstudie göras, där både kostnader, lönsamhet och miljöpåverkan undersöks, berättar han.

Huvudanledningen är efterfrågan på el, den är efterfrågad.

Enligt Johan Dasht finns inte nu några planer på ytterligare utbyggnad av älvar som ännu inte är utbyggda.

God idé

Miljö- och klimatministern tycker att Vattenfalls planer låter som en god idé. Hon understryker att all fossilfri energiproduktion behöver byggas ut i Sverige, och att takten behöver öka.

Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med att det politiska stödet finns, säger hon när hon träffar journalister inför ett möte med EU:s miljöministrar i Stockholm.

Vi behöver bygga ut all fossilfri energiproduktion i den utsträckning som vi kan. Detta är ett gott exempel på det.

Motstridiga intressen

Samtidigt står miljö- och naturintressen mot behovet av mer energi.

Jag kan lova att Sverige fortsatt kommer att ta hänsyn till våra starka miljölagar och att vi gör balanserade avvägningar – naturmiljö kontra utbyggnaden av vår energiproduktion, säger Pourmokthari.

För Vattenfalls del handlar det om ett unikt projekt.

Vattenkraft är ryggraden i kraftproduktionen. Den står för 40 procent av vår energiproduktion, säger Johan Dasht.

Samtidigt kan tillståndsprocesserna ta lång tid. Ett av projekten skulle kunna vara i drift redan 2026 och de andra tidigast 2031.

Bild föreställer: Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vid ankomsten till EU:s miljöministermöte.

Text: TT/Nyhetsbyrån
Bild: Henrik Montgomery/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT

Liknande artiklar

Utsättningen av odlad lax har påverkat de vilda laxbestånden, det visar nu en ny studie från (SLU)…
Källa: SLU
Foto: TT Bildbyrå / Mikael Gustafsson
”Fiska ingen ål – över huvud taget” säger forskarna, om vi vill ha någon ål kvar i framtiden. Men, säger Sofia Brockmark på havs- och vattenmyndigheten (HaV), i Sverige är det så få som fiskar och de tar upp så lite ål.  …
Reportage: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin, Marcus Larsson
Drönare: Robert Westerberg
Snart ska det fattas beslut om gruvdrift på världshavens djupaste botten. Stora intressenter står i startgroparna…
Text: Martin Mederyd Hårdh/TT
Foto: Caleb Jones/AP/TT, JAMSTEC/AFP/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Rulla till toppen