Medborgarkraft - räddar kelpskogar

12 oktober, 2023

Kelpskogar är extraordinära ”hotspots” för biologisk mångfald. De absorberar stora mängder CO2 och frigör syre, de fixerar kväve och avgiftar vattnet och de är plantskolor för fiskar och hundratals marina organismer. Men över hela världen försvinner de och en tredjedel av jordens kustlinjer är påverkade.

I Norge är över 80 % av den ursprungliga kelpskogen borta och har ersatts av sjöborrar. Överfiske av de rovfiskar som äter sjöborrarna är troligen det som drivit på den explosion gröna sjöborrar som sedan början av 1970-talet brett ut sig och betat av kelpskogarna.

Det är möjligt att återställa kelpskogar. I denna kamp för att återuppliva havet är medborgarvetenskap ett kraftfullt verktyg när det gäller bevarande, men också för att engagera allmänheten och öka medvetenheten om vikten av dessa skogar för en frisk planet.

Reportage: Ismaele Tortella/Delphin Ruché
foto: Ismaele Tortella

Liknande artiklar

Efter en omvälvande första vecka på Galapagos (länk till första artikeln) är vi nu på väg västerut. Vi ska undersöka vattnen runt ön Fernandina, i den västra delen av Galapagos arkipelag. Här är vattnet betydligt kallare och faunan en annan. Den kalla, näringsrika havsströmmen kommer ända från sydpolen. Det skapar en helt unik undervattensmiljö: Koraller, hajar men också pingviner och kelp…
Text: Johan Candert
Foto: Johan Candert, Göran Ehlmé, Simon Stanford
Algerna blommar för fullt och de väntas bli fler ju varmare klimat vi får. Nu ska forskare utveckla en tjänst som kan förutspå var och när de giftiga blomningarna kommer att ske…
Text: Petra Hedbom/TT
Foto: Copernicus, EU:s jordobservationsprogram, Niclas Engene
Algblomningarna i Östersjön göds av utsläpp av näringsämnen. Utsläppen har framgångsrikt bekämpats under senare år. Men – hotas livsviktiga cyanobakterier av kampen mot övergödning och bottendöd?…
Reportage: Peter Löfgren
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Johan Candert, Hans Berggren
Rulla till toppen