Hummerfisket hotat

06 februari, 2024

Under 2023 fångades relativt många humrar i de svenska och norska vattnen, men det berodde inte på att antalet humrar har blivit fler, tvärtom.

– Trots insatserna har statusen inte förbättrats nämnvärt. Humrarna är fortfarande för få och beståndet är överfiskat, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Tillståndet för hummern i våra vatten ligger med all säkerhet under en hållbar nivå, visar årets beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som man publicerar på fiskbarometern.se.

Att hummerfiskarna ändå fått bra fångster av hummer förra året beror antagligen på temperaturer och vindar som gör humrarna mer rörliga och lättfångade.

De begränsningar i hummerfisket som har införts vid flera tillfällen verkar inte ha hjälpt för att beståndet ska återhämta sig. Adreas Sundelöf vid SLU menar att hummerfisket måste begränsas än mer för att hjälpa hummern att överleva.

– Från områden som är helt fredade från fiske är det tydligt att kraftiga begränsningar i fisket ger snabb och stark positiv effekt på beståndsstatus för hummer. Det har visats många gånger i både svenska och norska Skagerrak. Regelverket för att begränsa fångsten av hummer borde ses över snarast så att fisket kan begränsas tillräckligt för att hummerbeståndet ska kunna återhämta sig, säger Andreas Sundelöf.

Text: Lena Scherman
Foto: Christopher Andersen

Liknande artiklar

EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EUs högsta domstol slår fast att Ministerrådet bryter mot lagen när man beslutar om överfiske av ”målarter”, bestånd som fisket är direkt riktat mot. Men samtidigt ger domstolen ministrarna rätt till ”flexibilitet” vad gäller bifångster….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Elhmé, Leif Eiranson
Nu är det vetenskapligt bevisat: om man slutar fiska ökar antalet fiskar! En ny rapport från SLU slår fast att fiskefria områden stärker fiskbestånden och motverkar effekter av övergödning….
Text: Peter Löfgren
Graphics: Daniel Hager
Photo: Kimmo Hagman
Rulla till toppen