Djuphavsbrytning - en bakgrund

12 mars, 2024

I en värld som snabbt behöver ställa om från fossilt till förnyelsebart finns ett växande behov av sällsynta mineraler som kobolt och mangan. När vi hittar dem ovan jord är det ofta i små mängder, men nu hoppas man på stora fyndigheter fyra tusen meter ner under ytan, i djuphaven. Och jakten mot botten har börjat.

Kobolt, mangan, nickel och koppar, de värdefulla mineralerna och metallerna vi behöver för att kunna fortsätta köra elbilar och skaffa solceller, finns djupt där nere i världshaven.  Det kan se lockande enkelt ut när man på videor som sprids på sociala medier ser animeringar av jättelika ”dammsugare” som suger upp små ”bollar” av mineraler från havsbottnar. Vattnet är ljus och klart och växter och djur sprakar av färger. I själva verket finns mineralerna på över 4000 meters djup där det inte sipprar ner det minsta ljus och där djuren som finns ännu till mesta dels är oupptäckta.

Ingen äger världshavet

Forskarna varnar för att konsekvenserna kan bli allvarliga om vi förstör hittills orörda ekosystem. Den ”gröna” omställningen kan stå oss dyrt menar de. Världssamfundet har lyssnat, och tills vidare gått med på att stoppa all vidare prospektering – för att vi ska hinna ta reda på mer om konsekvenserna.  

Så vad handlar det om?

Först måste sägas att ingen äger världshaven. Utanför ländernas ekonomiska zoner regerar ingen, bestämmer ingen och det är del av problemet. För att det ändå ska finnas regler att förhålla sig till försöker länderna komma överens i olika fördrag. ISA, International Seabed Authority, är ett självständigt FN organ som ska kontrollera aktiviteter i djuphavet som har med mineraltillgångar att göra. ISA är satt att skydda den marina miljön från skadliga effekter från t.ex. djuphavsgruvor, men det är samtidigt sammansatt av världens länder och de är inte alltid överens.

Efter påtryckningar från en liten önation i stilla havet tvingades ISA förra året att ta fram ett beslut om ett moratorium. Länderna kom överens om att vänta med mineralprospektering – tills vi vet mer om vilka konsekvenserna kommer att bli.

Greenpeace protesterar mot djuphavsbrytning i Stilla Havet. Foto: Greenpeace

Oåterkallelig skada på naturen

Utan att vara tvärsäkra är forskarna någorlunda överens om riskerna med djuphavsgruvor. Och de varnar för att vi kommer att göra oåterkallelig skada på naturen för generationer framöver. Bryter man upp djuphavsbottnarna blir förlusten av biologisk mångfald oundviklig, menar de. Stora maskiner som antingen gräver upp översta bottenlagret för att samla upp ”bollar” av mineraler, eller ännu större maskiner som skrapar av ”skorpor” från bergväggar på djup mellan 200 och 8000 meters, kommer oundvikligen att förstöra unika ekosystem – säger de.

Vi vet inte vilka djur som lever där nere eller hur ekosystemen ser ut. Och vi vet inte hur beroende havet i stort är av just de ekosystemen, att de finns och att de fungerar.

Bolagsjättar säger nej till djuphavsmineraler

Tankesmedjan Planet Tracker har räknat på kostnaderna för att återställa förstörda bottnar och kommit fram till att notan skulle bli så hög att ingen kommer att ha råd att betala.

– Det finns många dåliga lösningar på klimatkrisen, säger François Mosnier, chef för Oceans-programmet på Planet Tracker, men djuphavsbrytning är en som vi fortfarande kan stoppa.

Flera internationella och i hög grad batteriberoende bolagsjättar som Volvo och Google, har också valt att ställt sig bakom ett moratorium.

Förhandlingarna inom ISA om hur och om vi ska börja plocka upp de värdefulla mineralerna började redan 2016. Sedan dess har det förhalats, försvårats och stoppats av länder som inte kunnat komma överens. Det har varit intressekonflikter, kring biologi, ekosystem och ekonomi som inte heller gått hand i hand med det forskarna vet eller snarare inte vet.  

Så sent som förra året upptäcktes fler än 5000 nya arter i djuphavet i Clarion Clipperton Zone, ett område mellan Hawaii och Mexiko som är av särskilt intressant för gruvföretagen.  

ISA utfärdade ändå ett moratorium i november förra året. En majoritet av medlemsländerna ställde sig bakom det men det är inte ett totalstopp och det finns kryphål som går att använda om man verkligen vill. Och Norge vill verkligen. Det är där vi står nu. I januari i år tog norska stortinget beslutet att gå vidare med prospektering av vilka metaller som finns och var de i så fall finns. Området som ska undersökas är stort som hela Norge. Och det är sagt att man ska göra en miljöanalys innan någon får klartecken att börja med gruvdrift. Fortsättning följer alltså.

International Seabot Authority (ISA), inrättad under FN:s havsrättskonvention, är en oberoende organisation med säte i Kingston, Jamaica. Till skillnad från majoriteten av FN-organ klassas den som “autonom” och faller under ledning av en egen generalsekreterare som sammankallar delegater från de 168 medlemsländerna årligen.
Det har till uppgift att utarbeta tekniska och miljömässiga standarder som lyder under gruvlagen. Gruvkoden är den uppsättning regler, förordningar och procedurer som kommer att reglera alla aspekter av djuphavsbrytning – prospektering, prospektering och exploatering – på den internationella havsbottnen.

Djuphavet är områden med ett djup större än 200 meter. Det täcker ungefär halva jordens yta.
Mineralerna man vill åt på havsbottnen är särskilt koppar, kobolt, zink, mangan, silver, guld, litium och nickel.
Brytning kan ske på tre olika sätt:
Koboltrika skorpor som bildats på sluttningar och bergstoppar i havet på mellan 800 – 2500 meters djup kan ”skrapas” loss från bergsväggar.
Massiva sulfider har bildats vid så kallade hydrotermiska ventiler, sprickor i jordskorpan, på mellan 1000 – 4000 meters djup. Dessa ”skrapas” upp från hårdbottnen.
Så kallade noduler av metaller, det är potatisformade mangan- och järnknölar som är upp till 10 cm i omkrets. De ligger på mjukbottnarna på mellan 4000 – 8000 meters djup och de ska dammsugas upp och tas till ytan genom jättelika rör.

Internationella energiorganet IEA skriver i en rapport som publicerades förra året, att för att uppnå nettonollutsläpp till 2050 kommer det krävas sex gånger mer av vissa mineraler till 2040 än vad som bryts idag.

Metallerna som finns i djuphavet, menar många är avgörande för den rena energitekniken som till exempel vindkraftverk, solpaneler och elfordonsbatterier.

Världsbanken uppskattar att mer än tre miljarder ton av dessa metaller kommer att behövas för att använda den vind-, sol- och energilagringsteknik som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C.

Text: Lena Scherman
Foto: Greenpeace

Liknande artiklar

Mer än 70 procent av jordens yta täcks av vatten och jorden kallas ibland för ”den blå planeten”. De flesta ursprungliga livsformerna utvecklades i havet, och än idag har den marina miljön en formrikedom som inte finns i något annat ekosystem. Vi människor är i allra högsta grad beroende av havet….
Text: Lina Mattsson
Foto: Tobias Dahlin, Simon Stanford, Johan Candert
Snart ska det fattas beslut om gruvdrift på världshavens djupaste botten. Stora intressenter står i startgroparna…
Text: Martin Mederyd Hårdh/TT
Foto: Caleb Jones/AP/TT, JAMSTEC/AFP/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Det pågår en skattjakt i djuphavet. Men bland de sällsynta mineralerna på botten har forskare också upptäckt omkring 5 000 helt nya arter av havsdjur….
Text: Sofia Eriksson/TT
Bild: Trustees of the Natural History Museum London/TT
Rulla till toppen