Dead Zones - Östersjön är i kris

23 november, 2023

Östersjön brottas med en allvarlig ekologisk kris. Mänskliga aktiviteter, industri och avrinning från jordbruksmarker, har ökat tillväxten av alger och bidragit till syresbrist i stora områden i havet. Dessa syrefria områden hotar marint liv och stör ekosystem och fiske.

Problemet har fördjupats över årtionden, vilket gör återhämtningen till en utmaning. Ansträngningar för att minska näringsbelastningen och hantera industriell påverkan är avgörande. En holistisk, långsiktig lösning är nödvändig. Lyssna till vad forskare har att säga i ämnet.

Reportage: Daniel Hager/Lena Scherman

Liknande artiklar

NASA har identifierat flera hundra marina döda zoner runt om i världen. En död zon är ett område i havet där syrenivån är för låg för marint liv att överleva. Vissa av dem uppstår naturligt, men de flesta är resultat av mänsklig aktivitet. Sju av världens tio största döda zoner finns i Östersjön. Den största av dem är nästan lika stor som Irland….
Reportage: Daniel Hager
Research: Loke Nyberg
Syrebristen i Östersjön fortsätter att krisa under 2020, visar nya mätningar från SMHI. Men trenden går att vända om vi har lite tålamod…
Reportage: Fanny Jönsson
Foto: Johan Candert, Robert Westerberg, Simon Stanford
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Graf 1: Östersjöcentrum, Bo Gustafsson
Graf 2: IOW + SMHI / C. Dieterich, M. Meier, M. Gröger
Östersjön uppvisar överdrivna algblomningar år efter år, och nivåerna av fosfor och kväve i havet är fortsatt lika höga. Ändå läcker det mindre näringsämnen från jordbruk och avlopp än någonsin tidigare. Hur hänger det ihop?…
Text: Martin Widman
Rulla till toppen