Ålfiskestopp när det inte fiskas ål

02 mars, 2023

Svenskt ålfiske stoppas helt kommande vinterhalvår. Störst påverkan blir det i Öresund, där ålen under denna period brukar vandra förbi på väg ut från Östersjön.

Stoppet gäller från den 1 oktober till 31 mars 2024 och beslutet fattas efter en ny EU-bestämmelse som innebär att ålfisket måste ligga nere i sex månader i stället för tidigare tre.

Tidigare har det svenska fisket legat nere oktober till december. Att Havs- och vattenmyndigheten väljer att förlänga fiskestoppet under januari till mars har kritiserats av Världsnaturfonden WWF, eftersom det knappt fiskas någon ål då.

– WWF hade hellre sett ett stopp under augusti–september, när det fiskas mest.

Inger Dahlgren, chef för Havs- och vattenmyndighetens fiskeregleringsenhet, anser att oktober till december är de mest väsentliga månaderna för att skydda vandrande ål från att fiskas upp, så att de får fri passage till Skagerrak och Kattegatt där det är helt förbjudet att fiska ål.

Hon håller med WWF:s bedömning att mest ålfiske i svenska vatten bedrivs i augusti-september. Men varför då inte förlänga stoppet under den perioden i stället för januari till mars?

– Vi bedömer att vi kan tillåta ett visst fiske inom ramen för en långsiktigt hållbar förvaltning och det är avvägningar som vi behöver göra, säger hon och tillägger att det svenska ålfisket har minskat med över 95 procent sedan 2007.

I sin bedömning har myndigheten vägt ihop ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer, framhåller hon.

Text: Cecilia Klintö/TT Nyhetsbyrån
Foto: Emil Langvad/TT

Liknande artiklar

Det årliga fiskestoppet av ål tidigareläggs en månad. Nu blir det förbjudet att fånga den akut hotade fisken även under oktober. – Uppemot 40 procent av fisket kommer att försvinna, säger ålfiskaren Hans-Inge”Hånsa”Olofsson…
Text: Daniel Kihlström/TT
Foto: Emil Langvad/TT
Utanför södra delen av Kiviks hamn i Skåne ligger Sveriges första ideella marina kolonilott och guppar i vattnet. – Här behöver vi inte vattna, säger Jan Nilsson som är en av drivkrafterna bakom. En kolonilott som varken behöver vattnas eller gödas. Framtidens blå mat…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Lena Scherman
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Nu är det vetenskapligt bevisat: om man slutar fiska ökar antalet fiskar! En ny rapport från SLU slår fast att fiskefria områden stärker fiskbestånden och motverkar effekter av övergödning….
Text: Peter Löfgren
Graphics: Daniel Hager
Photo: Kimmo Hagman
Rulla till toppen