Protester stoppar byggprojekt vid svensk-norska fjorden

04 november, 2021

Begravda gifter kan läcka ut i unika vattenmiljöer om industriföretaget får fullfölja sina byggplaner vid Idefjorden, enligt flera överklagande. Planerna för muddring och sprängning vid svensk-norska gränsen har nu pausats i minst ett halvår.

Den norska staden Halden är belägen vid Idefjorden som utgör gräns mellan Sverige och Norge. Utsläpp från bland annat pappersindustri på den norska sidan förorenade länge vattnet i fjorden, men sedan omfattande åtgärder gjordes på 1980-talet så har livet börjat frodas igen i området.

I Halden finns en fabrik som tillhör det franska verkstadsföretaget Nexans, som tillverkar kablar. I september i år fick Nexans tillstånd att renovera och bygga ut industrihamnen för att större fartyg ska kunna anlägga vid kajen. Men planerna har nu pausats i minst sex månader efter överklagan från bland andra Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Unik undervattensmiljö

Idefjorden är en så kallad tröskelfjord. Det innebär att den har områden vid fjordens mynning som är betydligt grundare än vattnet längre in. Detta leder till att vattnet strömmar på ett speciellt vis och skapar förutsättningar för en unik undervattensmiljö i de djupare områdena. I fjorden finns ett rikt utbud av nakensnäckor, kräftdjur, anemoner och svampdjur. På den svenska sidan av gränsen är Idefjorden ett Natura 2000-område, och vid fjorden börjar Kosterhavets Nationalpark (Sveriges enda marina nationalpark) och Ytre Hvaler Nationalpark. 

Flera av de aktörer som har överklagat planerna nämner att inte bara själva fjorden, utan även det artrika havet utanför, kan påverkas negativt om man går vidare med sprängning och muddring. Man befarar nämligen att gifter och tungmetaller från de gamla industrierna kommer att frigöras från botten där de ligger begravda. 

Norska organisationer har också lämnat in överklaganden mot planerna. Naturvernforbundet i Halden ifrågasätter bland annat varför man inte har tagit prover djupare än 20 centimeter ner i botten.

”Vi måste vara helt säkra på att det inte dyker upp överraskningar som kan vara katastrofala för miljön”, skriver förbundet.

Boende i området är oroliga

Utöver detta har boende i området skickat in klagomål. ”Verksamheten och den nu tänkta utbyggnaden som beskrivits, påverkar vår gemensamma och natursköna närmiljö och självklart också vår fjord och dess utlopp i allas våra hav”, skriver boende på den svenska sidan gränsen och fortsätter:

”Som mycket liten badade vi lyckliga i en frisk fjord och sedan några år är vi åter i det välgörande vattnet. Nu med världsunik nakensnäcka som hittats intill.” Skribenten syftar på snäckan Bohuslania Matsmichaeli som inte har iakttagits någon annanstans på planeten.

Enligt en artikel i Halden Arbeiderblad är Nexans hindrade från att påbörja något arbete innan överklaganden har behandlats, men planerar alltjämt att fullfölja arbetet. 

– En försening på sex månader kommer naturligtvis ha konsekvenser för våra planer, men vi har förtroende för att Statsforvalterens ursprungliga beslut var korrekt och att saken kommer att lösas så snabbt som möjligt, säger Nexans kommunikationschef Kristin Hessen till tidningen. 

Deep Sea Reporter kommer att följa händelseutvecklingen och rapportera när nya beslut har fattats.

Text: Daniel Hedström
Foto: Daniel Hedström

Liknande artiklar

The Intergovernmental Oceanographic Commission inom FN-organet UNESCO har publicerat årets State of the Ocean Report, som beskriver tillståndet för havet och livet där....
Text: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin, Johan Candert
Marinbiologen Dr Tessa Hempson och filmskaparen Grant Brokensha deltog nyligen i en märkningsexpedition av mantor utanför Sydafrikas kust. Mantor har en otrolig 20 miljoner år...
Film och regi: Grant Brokensha
Klippning: Ruun Botha
Rulla till toppen