Pingvinungar drunknar när isar smälte

25 augusti, 2023

I flera kolonier av kejsarpingviner dukade så gott som alla ungar under när havsisar i Antarktis smälte i fjol.

Troligen har de drunknat, eller flutit iväg på isflak och svultit ihjäl när föräldrarna inte hittat dem, säger forskaren Norman Ratcliffe.

Utbredningen av Antarktis havsisar har minskat kraftigt de senaste åren – och det drabbar bland annat isarnas mest välklädda djur.

I en ny studie har forskare vid bland annat British Antarctic Survey (BAS) studerat kejsarpingviner, den största pingvinarten, som är beroende av stabila havsisar under den relativt långa häckningsperioden.

Forskarna följde fem pingvinkolonier under åren 2018-2022 i området Bellinghausen i Antarktis genom att studera satellitbilder, eftersom arten lever i otillgängliga områden.

För fyra av de fem kolonierna gick häckningen helt om intet i fjol, enligt resultaten som presenteras i tidskriften Communications Earth & Environment. I vissa områden smälte nästan all is innan ungarna var redo att simma och klara sig själva.

Kartan visar fem kolonier med kejsarpingviner på Antarktis som studerats 2018–2022, samt förändringarna i havsisen. Grafik: Anders Humlebo/TT

Isarna minskat kraftigt

Troligen dog de allra flesta pingvinkycklingar i dessa kolonier 2022, enligt Norman Ratcliffe, en av forskarna vid BAS.

I en kolonierna gjorde den smältande isen att föräldrapingvinerna hindrades från att klättra upp på ishyllan och ta hand om sina ungar. I de andra tre kolonierna hade havsisen brutits upp under ungarna, berättar Ratcliffe.

Liknande händelser har skett förr, men enligt forskarna är det första gången det observerats i så stor skala.

-Detta kommer troligen att bli allt vanligare i ett Antarktis som blir allt varmare, säger Ratcliffe.

Den senaste tidens stora förändringar när det gäller isen på Antarktis har fått många forskare att reagera. I mitten av juli i år hade istäcket minskat med en yta nästan lika stor som fem Sverige, jämfört med medelvärdet för samma månad 1981-2010.

Varför Antarktis havsisar minskat så kraftigt de senaste åren vet forskarna ännu inte säkert. Men på sikt pekar klimatmodellerna på att den globala uppvärmningen påverkar isarnas utbredning.

“En bitter försmak”

Det väcker oro för framtiden för djurarter såsom kejsarpingvinerna, som hittills fått vagga fram ganska ostört på isarna där har få naturliga fiender och gott om mat.

Fortsätter havsisen på Antarktis att minska i samma takt som nu beräknas kejsarpingvinerna vara så pass få vid nästa sekelskifte att de närmar sig utrotning. I alla fall om människans utsläpp av växthusgaser och hastigheten av den globala uppvärmningen fortsätter i samma riktning som nu. Det säger Andreas Nord, som är docent vid Lunds universitet och som forskar om hur djur påverkas av klimatförändringar.

Han poängterar att populationen av kejsarpingviner är stabil just nu.

-Men den här studien ger en bitter försmak av vad framtiden kan innebära för de här djuren, säger Andreas Nord.

Kejsarpingvin är den största arten i pingvinfamiljen. Den kan bli cirka 115 centimeter lång och väga uppemot 40 kilo. Den finns bara på den antarktiska packisen och i havet däromkring. Födan består av fisk, bläckfisk och räkor.

Upp till 5 000 vuxna individer och kycklingar kan kura ihop sig för att få värme, och de turas om att stå ytterst.

Kejsarpingvinen kan dyka ner till cirka 250 meter och stanna under ytan i upp till 18 minuter.

De kan bli upp till 20 år gamla, och kan vara den enda fågeln som aldrig sätter sin fot på land då de till och med häckar på fruset hav.

Källor: Nationalencyklopedin, British Antarctic Survey.

Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Peter Fretwell
Grafik: Anders Humlebo/TT

Liknande artiklar

Istäcket på Antarktis är mindre än det har uppmätts vara någon gång tidigare….
Text: TT/Nyhetsbyrå
Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT
För första gången ska vi nu få reda på vad som sker under vintertid, med koldioxidupptag och salthalter och på så sätt få mer exakta data att stoppa in i olika klimatmodeller för att få säkrare förutsägelser om framtiden…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Simon Stanford
UV-Foto: Göran Ehlmé, Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Det har i veckan varit 30-40 grader varmare än normalt i Arktis och i Antarktis och värmerekord har slagits på minst en väderstation. Det är inte ett gott tecken när du ser sånt här hända, säger meteorologen Matthew Lazzara vid University of Wisconsin…
Text: TT
Foto: Tore Meek/NTB/TT
Rulla till toppen