Över 700 knubbsälar får fällas i årets jakt

20 april, 2022

För första gången genomförs i år licensjakt på både knubbsäl och gråsäl. 730 knubbsälar får fällas under två jaktperioder, enligt Naturvårdsverket.

Knubbsälarna fördelas på 500 i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 stycken i delar av Skåne.

Dessutom får 2 000 gråsälar, som omfattats av licensjakt sedan 2020, fällas i samtliga län med kust mot Östersjön.

– Både licensjakt och skyddsjakt är viktiga verktyg inom viltförvaltningen som kan användas i lite olika situationer. Nu har vi för första gången möjlighet att införa licensjakt på både gråsäl och knubbsäl, vilket gör att jakten kan bedrivas över ett större område under en längre tid, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket, till TT.

Skyddsjakt bedrivs primärt mot enstaka individer och i ett begränsat område. Licensjakt kan i sin tur ske i ett större område och under längre tid.

Huvudsyftet är att förhindra de skador som sälen orsakar yrkesfisket och fritidsfisket.

Sälar i tiotusental

På flera håll i Sverige växer sälpopulationerna kraftigt. År 2019 uppskattade Hav- och vattenmyndigheten antalet gråsälar i Östersjön till mellan 37 000 och 50 000, och antalet knubbsälar i Skagerrak och Kattegatt till 22 000.

Naturvårdsverket skriver i årets beslut om licensjakt att antalet gråsälar nu beräknas till mellan 50 000 och 67 000, och antalet knubbsälar till 24 000.

Populationerna överstiger med råge de 10 000 individer av respektive art som utgör det undre referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i enlighet med Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö.

TT: Kan jaktkvoterna öka framöver?

– Om antalet fällda sälar är på väg att slå i taket innan jakttiden är slut så får vi ta ställning till det då, men idag är det inte aktuellt, säger Hanna Ek.

Ändrad jaktförordning

Den 1 februari i år möjliggjordes för första gången någonsin licensjakt på knubbsäl genom en ändring i jaktförordningen. En tillfällig motsvarande ändring för gråsäl gjordes 2019 och görs nu permanent.

Årets licensjakt på knubbsäl och gråsäl startar den 20 april och pågår till den 20 maj, för att sedan återupptas i september respektive juni och pågå fram till början av 2023.

Från den 1 maj till den 15 januari 2023 genomförs också skyddsjakt på vikare, även kallad ringsäl, där 400 djur kan fällas.

Under de senaste två årens licensjakt på gråsäl har cirka hälften av kvoten på 2 000 sälar fällts.

Den som jagar säl från båt ska ha gått utbildning i säljakt organiserad av en jägarorganisation i Sverige eller Finland.

Följande jaktperioder gäller för respektive art:

Licensjakt knubbsäl:

20 april–20 maj 2022

1 september 2022–19 april 2023

Licensjakt gråsäl:

20 april 2022–20 maj 2022

6 juni 2022–15 januari 2023

Skyddsjakt vikare:

1 maj 2022–15 januari 2023

Källa: Naturvårdsverket

Text: TT
Foto: Johan Candert

Liknande artiklar

Sälforskare oroas nu över att det blivit färre gråsälar i Stockholms ytterskärgård. En bidragande orsak kan vara den nya licensjakten…
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford och Jeppe Gustafsson/TT Nyhetsbyrån
Klipp: Kajsa Grandell
En kommande dokumentärfilm om sälar och ett utfiskat hav. Trailer 2 min 54 sek…
Reportage: Johan Candert
Foto: Johan Candert, Robert Westerberg och Anders Hofgren
Klipp: Kajsa Grandell
Forskare ska försöka få iväg en säl från Mörrumsån i Blekinge, där den befaras störa laxen, med en ny sälskrämma som ger ifrån sig ljud under vattnet…
Text: TT
Foto: Daniel Reinhardt/TT
Rulla till toppen