Ny rapport kartlägger skärgårdsfisket sedan vikingatiden

18 juni, 2021

Enligt en ny publikation från Havsmiljöinstitutet bedrevs ett organiserat fiske i Stockholms ytterskärgård redan under tidig medeltid. Den tyder också på att strömmingen aldrig har försvunnit från skärgårdsvattnen, medan torsken har saknats i perioder. 

I dagarna publicerade Havsmiljöinstitutet en rapport vid namn ”Fisket i Stockholms skärgård under historisk tid”. Där har man utgått från tidigare skrivet material och äldre arkeologiska studier för att kartlägga hur fisket och fiskbestånden har utvecklats i skärgården sedan vikingatiden. 

– Idén har varit att sammanställa vad vi vet idag om fisket i området, säger Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

Rapporten visar att fisket i Stockholms skärgård har varit utbrett och välorganiserat sedan väldigt länge.

– Redan vid Vasatiden fanns det en tullstation vid Blockhusudden där man registrerade införseln av fisk till Stockholm. Och det fanns ett utvecklat transportsystem med seglande sumpfartyg som gjorde att man hade tillgång till färsk fisk i större delen av Stockholmsområdet, säger Henrik Svedäng. 

”Strömmingen har varit en stabil födobas”

Källorna tyder på att strömmingsfisket framförallt bedrevs säsongsvis i ytterskärgården på medeltiden.

– Man bodde inte där ute, utan seglade ut och fiskade efter vårlekande och höstlekande strömming, och även torsk, säger Henrik Svedäng.

Enligt rapporten ska torsken under vissa årtionden ha saknats i skärgården, men det verkar inte som att strömmingen har försvunnit någon gång under studerade tidsperioden. 

– Det finns inga indikationer på det. Strömmingen har varit en stabil födobas för Roslagen och Stockholm, säger Henrik Svedäng. 

Dagens bestånd kan vara bottenrekord

Istället verkar det som att det moderna trålfisket har påverkat bestånden väldigt mycket. 

– Det verkar som att strömmingsbestånden är som sämst just nu under den tid vi har tittat på, säger Henrik Svedäng. 

I rapporten behandlas även fiske av andra arter, som ål, gädda, skarpsill och abborre. Det huvudsakliga fokuset är på de två senaste seklerna, och en intervjuundersökning från 1870-talet har bidragit med nyttig information, enligt Henrik Svedäng. .

Havsmiljöinstitutet, som ligger bakom rapporten, är en samverkan mellan fem svenska universitet. De finns till för att hjälpa myndigheter och andra aktörer som arbetar med havsfrågor med vetenskaplig kompetens. 

Hela rapporten ”Fisket i Stockholms skärgård under historisk tid” hittar du här. 

Reporter: Daniel Hedström
Foto t.h: Simon Stanford
Foto t.v.: Per-Olov Eriksson/N/TT
Mycket få kan idag leva på fiske längs Sveriges kuster. Jobben i fiskeindustrin försvinner och kustsamhällen slås sönder…
Reportage: Peter Löfgren och Johan Candert
Foto: Robert Westerberg och Simon Stanford

Liknande artiklar

I Finland besöker Deep Sea Reporter en av de mest moderna anläggningarna runt Östersjön. Där tillbakavisas kritiken mot industritrålarnas stora fångster…
Reportage: Peter Löfgren
Foto: Erik Saanila
En tredjedel av all fisk som fångas slängs över bord eller ruttnar innan den når konsumenten – var tredje fisk dödas i onödan…
Text: Peter Löfgren
Foto: Adam Nilsson
Rubrikbild: Hanna Teleman/Scanpix/TT
Källa: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.488610871726fc3fe485a06e/1591606320890/officiellstatistik-JO55SM2001.pdf
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/25/en-av-tre-ater-aldrig-fisk-och-skaldjur/
E-dna har använts för att bland annat spåra coronavirusets spridning i våra avloppsvatten – nu testar forskare metoden på gäddor…
Reportage: Fanny Jönsson
Undervattensfoto: Tobias Dahlin
Foto: Simon Stanford
Klippning: Daniel Hedström
Klippbilder från gäddräknare: Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU)
Rulla till toppen