Konkurrensen under ytan

21 juni, 2021

I takt med att fiskbestånden minskar i Östersjön så ökar konkurrensen – konkurrensen mellan fiskare och fiskare, mellan fiskare och säl, mellan säl och sjöfågel. Har någon mer rätt till fiskresursen än någon annan?

Reportage: Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos, Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Erik Saanila
UV-foto: Johan Candert
Arkivfoto: Pond5

Liknande artiklar

Närmare två miljoner svenskar fritidsfiskar, ett urgammalt intresse som ofta leder till engagemang för att skydda miljön. Men vetenskapen slår fast att fiskar kan känna smärta, frågan är bara hur de upplever den…
Reporter: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
UV-foto: Johan Candert
Klippning: Daniel Hedström, Alexandre Gobatti Ramos
Enligt en ny publikation från Havsmiljöinstitutet bedrevs ett organiserat fiske i Stockholms ytterskärgård redan under tidig medeltid…
Reporter: Daniel Hedström
Foto t.h: Simon Stanford
Foto t.v.: Per-Olov Eriksson/N/TT
Miljoner svenska fritidsfiskare vill rädda hotade arter genom att släppa tillbaka fångad fisk, så kallad catch-and-release. Men vad händer med alla de fiskar som krokas, fotograferas och släpps tillbaka? Frågan om fiskar känner smärta är ett kontroversiellt ämne, inte minst bland sportfiskare…
Foto: Vetenskapsredaktionen SVT
Rulla till toppen