Hundratals tumlare fastnar i fiskenät

04 april, 2024

Tumlarna i Öresund och Kattegatt försvinner i snabb takt och nu larmar forskarna, enligt SVT Helsingborg.

– Det går verkligen stuprätt utför och det måste vidtas åtgärder, säger Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Enligt henne dör 900 tumlare – som är världens minsta val – i fiskenät varje år. Samtidigt har hon räknat ut att max 24 tumlare kan dö varje år som bifångst om populationen ska finnas kvar på sikt.

De största hoten mot tumlarna i svenska och danska vatten är att de av misstag fastnar i fiskegarnen, enligt Johanna Stedt, doktorand vid Lunds universitet. Viktiga åtgärder är därför att sluta fiska med bottengarn och att ha ljudskrämmor på näten.

Antalet tumlare har nästan halverats på 20 år. Vid millennieskiftet fanns det omkring 28 000 tumlare i Kattegatt och Öresund. Den så kallade Bälthavspopulationen har i dag sjunkit till 14 000. I Östersjön är läget värre: där finns ungefär 500 individer kvar, enligt Johanna Stedt.

Text: TT
Foto: Håkan Aronsson

Liknande artiklar

I del 2 om tumlarna undersöker vi vilka hot som finns mot våra svenska små tandvalar. Varför blir de färre och vad kan vi göra åt det? Forskarna Johanna Stedt och Jasmine Stavenow berättar och visar om hur man tar hand om döda tumlare som flutit iland och kan lära sig mer av dem….
REPORTAGE: MARKO T WRAMÉN
FOTO: MARKO T WRAMÉN, SARA TORRES ORTIZ, JAKOB HØJER KRISTENSEN, LASSE/KULLEN DYK
KLIPPNING: ANNA W THORBJÖRNSSON
Sveriges enda val är inte lätt att få syn på. I Östersjön är den akut hotad, men utanför Kullaberg finns en liten koloni. Där försöker forskare lära sig mer om tumlarens hemliga liv. Med hjälp av ny teknik kan den studeras, såväl från ovan, som under vattenytan….
Reportage: Marko T Wramén
Foto: Marko T Wramén, Sara Torres Ortiz, Jakob Højer Kristensen, Per Carlsson
Klippning: Anna W Thorbjörnsson
Yrkesfiskare kan nu söka stöd till att köpa så kallade pingers till fiskenäten för att skrämma bort tumlare som riskerar att fastna i näten av misstag. Det finns endast omkring 500 exemplar av den akut hotade Östersjötumlaren, som är en av världens minsta valar…
Text: Erik Paulsson Rönnbäck/TT
Foto: Håkan Aronsson/TT
Rulla till toppen