Förhistorisk havsjätte upptäckt i USA

01 januari, 2022

Fossilet av en gigantisk havsreptil med en skalle stor som en flygel har upptäckts i Nevada i västra USA. Det mest anmärkningsvärda med fyndet är dess ålder, 246 miljoner år. Mycket stora djur existerade inte före den tiden, vilket innebär att besten, såvitt känt, var det första jättedjuret på jorden.

fossil skalle cymbospondylus youngorum
Den fossila skallen av Cymbospondylus youngorum, en utdöd ichthyosaurie från triasperioden. Skallen är lika stor som en stor flygel. Foto: Martin Sander, Natural History Museum of Los Angeles County

Den nya arten, som har döpts till Cymbospondylus youngorum, tillhörde ichthyosaurierna, fisködlorna, en grupp reptiler som dominerade världshaven under dinosauriernas tid. Deras ursprung är höljt i dunkel, men de hade definitivt ingen närmare släktskap med dinosaurierna (som aldrig utvecklade några marina, eller ens sötvattenlevande, arter).

Ichthyosaurierna dök upp utan förvarning för cirka 249 miljoner år sedan, alldeles i början av triasperioden, strax efter den största katastrof som livet på jorden genomlidit; massutdöendet i slutet av permperioden för 252 miljoner år sedan. Cirka 90 procent av jordens arter utplånades och ekosystemen på planeten omstrukturerades fullständigt.

skalle havsreptile
Skallen av den nyupptäckta havsreptilen. Tandbeväpningen visar att den var ett högaktivt rovdjur som sannolikt dominerade ekosystemet i haven för 246 miljoner år sedan. Foto: Natalja Kent, Natural History Museum of Los Angeles County.

Rekordsnabb tillväxt

Kanske ichthyosauriernas anfäder gynnades av katastrofen. Hur som helst, att döma av de fossila vittnesbörden blev de mycket snabbt havens viktigaste rovdjur – och den nyupptäckta arten avslöjar att de på rekordtid, inom loppet av bara tre miljoner år, uppnådde enorm kroppstorlek. Cymbospondylus youngorum blev 15-17 meter lång. Det enorma huvudet var cirka två meter långt, stort som ett stort piano, med käkar försedda med rader av stora, spetsiga tänder.

Detta är märkligt. På torra land dröjde det mycket lång tid, ytterligare 40 miljoner år, innan de första gigantiska dinosaurierna dök upp på scenen. Och långt senare i jordens historia, då däggdjuren tagit över huvudrollerna, dröjde det 45 miljoner år innan valarna utvecklade jättelika former. Så varför gick det så snabbt för ichthyosaurierna? Och vad var orsaken till den plötsliga tillväxten?

rekonstruktion av den nyupptäckta havsreptilen
Rekonstruktion av den nyupptäckta havsreptilen. Dess längd var 15-17 meter och skallen nådde en längd på två meter. På bilden syns dess sannolika bytesdjur, ammoniter, skalförsedda bläckfiskar, samt konodonter, en typ av käklösa fiskar. Grafik: Stephanie Abramowicz, Natural History Museum of Los Angeles County

Många bytesdjur

Svaret kan vara uppkomsten av en rik fauna av potentiella bytesdjur, i första hand så kallade ammoniter, en utdöd grupp av skalförsedda bläckfiskar, och konodonter, en likaledes utdöd grupp av käklösa fiskar. Ichthyosauriens käkar och tänder var perfekt anpassade för att livnära sig på den typen av byten.

En annan orsak kan vara att ichthyosaurierna saknade konkurrens under en längre tid. Forskarna, vars rön publiceras i tidskriften Science, har gjort beräkningar som visar att näringskedjan i haven i början av trias mycket väl kunde härbärgera rovdjur av monsterstorlek.

Lämningarna efter Cymbospondylus grävdes fram ur sedimentära lager i Augusta Mountains i centrala Nevada. De har nu ställts ut på Natural History Museum i Los Angeles, Kalifornien.

Reptiler har levt i haven under mycket lång tid, och även i dag finns det ett antal marina arter. Havsleguanen är den enda havslevande ödlan, men havssköldpaddorna omfattar sju arter, och havsormarna drygt 60 arter. Två arter av krokodiler, deltakrokodilen och spetskrokodilen, lever delvis i havsmiljöer.

Under jordens medeltid, från trias till krita, var mångfalden ännu större, och vissa arter blev enormt stora, lika stora som vår tids stora valar . De mest kända är fisködlorna (ichthyosaurierna), svanödlorna (plesiosaurierna), samt mosasaurierna. Alla var rovdjur som dominerade sina respektive ekosystem. Fisködlorna, som hade samma kroppsform som dagens delfiner, dog ut för 90 miljoner år sedan, medan svanödlorna och mosasaurierna utplånades tillsammans med dinosaurierna när jorden kolliderade med en asteroid för 66 miljoner år sedan.

Källa: Science

Text: Roland Johansson/Beatrice Nordensson/TT
Foto: Martin Sander, Natalja Kent, Natural History Museum of Los Angeles County/TT
Grafisk rekonstruktion: Stephanie Abramowicz, Natural History Museum of Los Angeles County/TT

Liknande artiklar

Uppkomsten av de första käkarna med tänder var en av de viktigaste händelserna i livets historia på jorden.Nu har forskare i Kina funnit fossil av käkförsedda fiskar med den häpnadsväckande åldern av nästan 440 miljoner år. De är våra äldsta kända anmödrar med tänder…
Text: Roland Johansson/TT
Foto: Heming Zhang/AP/TT
Rulla till toppen