Arktis värms upp snabbare än beräknat

14 mars, 2023

Havsisen på Arktis kommer att smälta betydligt snabbare än man trott, eftersom dagens klimatmodeller underskattar takten. Det visar ny forskning.

Uppvärmningen av Arktis påverkar hela jorden. Men att göra mätningar på det svårtillgängliga Arktis är vanskligt, vilket bidrar till att det finns relativt få observationer därifrån.

– Det är bland annat osäkert exakt hur tjock isen är, vilket kan avgöra hur snabbt den smälter, säger Torben Königk, chef för global klimatmodellering vid SMHI.

Bristen på kunskap gör att klimatmodellerna kan ge fel svar när det gäller hur snabbt Arktis värms upp. Detta enligt två nya studier som publiceras i tidskriften Journal of Climate.

Till exempel tar modellerna fel på vattenmängderna och temperaturen på vattnet som strömmar upp i polarhavet. Forskarnas slutsats är att polarisen kommer att smälta snabbare än beräknat.

“Allvarligt”

– Detta är allvarligt. Om världens regeringar och organisationer ska kunna lita på klimatmodellerna måste de revideras. Därför behöver forskningen och datainhämtningen i Arktis prioriteras. I dagsläget kan vi inte ge en bra prognos på hur fort isarna smälter i Arktis, säger Céline Heuzé, forskare i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Hon är huvudförfattare till en av studierna, som jämfört data från modellerna med antaganden och observationer som gjorts. Den andra studien visar att olika klimatmodeller pekar åt olika håll när det gäller Arktis framtid.

Arktis är området runt norra polcirkeln. Någon tydlig gräns finns inte. Grafik: Anna-Lena Lindqvist/TT

Fyra gånger snabbare

Det är inte första gången som forskning visar att man underskattat hur snabbt polerna värms upp. Tidigare har det sagts att uppvärmningen av Arktis går mer än dubbelt så snabbt som av resten av jorden, men i höstas pekade en studie på att det går tre till fyra gånger snabbare på Arktis.

Att hålla koll på Arktis är viktigt av flera skäl. Smältande landisar bidrar till global havsnivåhöjning, och när is försvinner bidrar det till ytterligare uppvärmning genom att mer värme tas upp av havet i stället för att reflekteras bort.

Forskning pekar även på att ett uppvärmt Arktis kan påverka luftströmmar och eventuellt bidra till exempelvis torka och cykloner på andra delar av klotet, enligt Torben Königk.

“Tydligt tecken”

TT: Bör vi vara oroliga över det som händer på Arktis?

– Ja. Vi har kommit till en punkt i klimatförändringarna då det nästan är omöjligt att hindra att isen där försvinner helt under delar av sommaren. Det är ett tydligt tecken på att vi misslyckats med att minska den globala uppvärmningen, svarar Königk.

Forskarna bakom de nya studierna efterlyser en särskild klimatmodell anpassad för Arktis. Men Torben Königk är inte säker på att det skulle hjälpa.

– Jag tror att det är bättre att ha globala modeller eftersom Arktis hänger ihop med resten av jorden. Men man kan försöka att öka upplösningen så att vi bättre kan beskriva hur varmare vatten rör sig in i Arktis och bidrar till att smälta isen, säger han.

Text: Hanna Odelfors/TT/Nyhetsbyrån
Foto: David Goldman/AP/TT
Grafik: Anna-Lena Lindqvist/TT

Liknande artiklar

För första gången ska vi nu få reda på vad som sker under vintertid, med koldioxidupptag och salthalter och på så sätt få mer exakta data att stoppa in i olika klimatmodeller för att få säkrare förutsägelser om framtiden…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Simon Stanford
UV-Foto: Göran Ehlmé, Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Finns det liv under Arktis sista is? Forskaren Pauline Snoeijs Leijonmalm hoppas på det, men vågar inte hoppas på något förrän hon har en faktisk fisk i sin hand…
Text: Fanny Jönsson
Cirka 30 procent av världens oupptäcka gastillgångar och 13 procent av världens oupptäcka oljetillgångar beräknas ligga norr om polcirkeln. Nu leder Sverige möte om havsskydd i Arktis…
Text: Fanny Jönsson
Foto: PAME/GettyImages
Rulla till toppen