Välkommen till
Deep Sea Reporter– havets public service

10 maj, 2021

Deep Sea Reporter kommer till Dig i apokalypsens tid. Rapporterna om hoten mot mänskligheten avlöser varandra. Deep Sea Reporter vill bidra med kunskap om vad som faktiskt händer. Under ytan. Och hur det påverkar oss människor.  Deep Sea Reporters specialitet är undervattensfoto. Vi är besjälade av att försöka skildra vår jord från de vattenlevande djurens perspektiv. Vi undersöker vad abborren känner när den får en krok i munnen under barnens sommarmete. Och konstaterar att fiskar är individer.

Vi kallar oss gärna naturfilmare – men vill vara så mycket mer: Idag beskrivs det som händer i havet utifrån naturvetenskaplig forskning. Den är grundläggande. Men Deep Sea Reporter ska lyfta fram även samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Gifter, försurning, övergödning och utfiskning beskrivs matematiskt av kemister och marinbiologer. Hoten går att visa grafiskt. Deep Sea Reporter vill också ge plats åt forskning kring hur förändringar i havet påverkar människor och samhällen.  

Vi kommer att söka svaren på en rad frågor, till exempel: Vem har beslutat att haven ska fiskas ut? Vem tjänar på det? Vad händer med små fiskelägen i konkurrensen med storskaligt industrifiske? Vad ska vi göra med alla gifter och kemiska vapen som dumpats i Östersjön? Vad kan vi lära av marinarkeologiska fynd? Vi prioriterar sökandet efter positiva förändringar och upptäckter. På flera områden förbättras tillståndet i havet, det berättar vi om. Vi arbetar med såväl videor som skrivna reportage.

Vår ambition är att regelbundet publicera internationella utblickar, såväl om spetsforskning som om människors förhållande till havet. Deep Sea Reporter står nära produktionsbolaget Deep Sea Productions, som under ett par decennier har producerat dokumentärfilm av internationellt snitt. https://www.deepsea.se/ Intresset för havet är växande i hela världen. Vissa av våra artiklar och videor kommer att översättas till engelska eller göras med engelsk berättarröst. I den här upplagan bjuder vi på The Time of the Seal, ett fascinerande reportage av Deep Sea Reporters erfarne sydafrikanske dokumentärfilmare Simon Stanford.

peter
Peter vid Utklippans fyr, Blekinge skärgård

Deep Sea Reporters strävan är att förmedla kunskap, väcka tankar och engagemang.  Jag ser fram emot Dina kommentarer!

Peter Löfgren, redaktionschef

peter.lofgren@deepseareporter.se

Text: Peter Löfgren
Foto: Johan Candert

Liknande artiklar

Jag lyssnar skeptiskt till alla tvärsäkra svar som ges av politiker i valrörelser. Inte minst när frågorna gäller havet, som svenska och europeiska politiker har...
Text: Peter Löfgren
Rulla till toppen