Korallreven

Friska livsmiljöer med en mångfald av arter är viktigt inte minst för att vi ska klara ett snabbt förändrat klimat. Vi har varit på finska...
Reportage: Lena Scherman
Foto/UV-Foto: Kimmo Hagman
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Rulla till toppen