Solen går ner över de norra stränderna

26 november, 2021

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

För en sydafrikan är de korta vinterdagarna på Östersjöns isiga norra stränder ingen självklar attraktion. Men jag är fotograf och dokumentärfilmare och upptäcker snart att det finns magi inte bara i ljuset och det vilda samspelet mellan elementen utan också i de strukturer och den kultur som karga kustsamhällen har skapat.

En av de mest autentiska och attraktiva av de kustnära bosättningar jag besökt är Kuggören, hem för kustfiskaren Lars Erik Åslund och hans förtjusande hustru Anja. Jag har haft turen att filma och samtala med detta energiska och driftiga par och att följa med Lars Erik på hans kustfiskebåt.

Traditionen är stark, fångsterna är små. Politiken har inte gynnat dessa småskaliga småskaliga fiskefamiljer.

Konkurrensen från de stora industriella trålarna har ödelagt fiskbestånden. Långa hårda dagar till sjöss genererar inte längre en inkomst som är attraktiv för en ny generation kustfiskare. Lars Erik kommer, som så många andra, med all sannolikhet att bli den siste att utöva detta yrke som har försörjt hans familj i många generationer.

Vi ser solen gå ner inte bara över en bransch utan över en hel kultur.

De åsikter som uttrycks i denna text är enbart författarens.

Text: Simon Stanford
Foto: Simon Stanford, Alexandre Gobatti Ramos

Liknande artiklar

The Intergovernmental Oceanographic Commission inom FN-organet UNESCO har publicerat årets State of the Ocean Report, som beskriver tillståndet för havet och livet där....
Text: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin, Johan Candert
Marinbiologen Dr Tessa Hempson och filmskaparen Grant Brokensha deltog nyligen i en märkningsexpedition av mantor utanför Sydafrikas kust. Mantor har en otrolig 20 miljoner år...
Film och regi: Grant Brokensha
Klippning: Ruun Botha
Rulla till toppen