Ny teknik avslöjar fiskens okända liv

10 september, 2020

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Det saknas fortfarande grundläggande kunskap om många fiskarters liv, men ny teknik kan betyda ett genombrott för framtida fiskeförvaltning. I ett nytt projekt vill forskare spåra fiskindivider, och med hjälp av ultraljud kartlägga fisken i hela Östersjön: lekmönster, vandringsvägar och beteende. Tekniken är ett led i fiskeförvaltning och bevarandeplaner för hotade fiskar. Reportage från Örsundaån där den sötvattenlevande karpfisken asp, som står på den svenska rödlistan, går upp för att leka. Intervju med Gustav Hellström, fiskbiolog Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett forskningssamarbete mellan SLU, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppland.

Reportage: Martin Widman
Foto: Simon Stanford

Liknande artiklar

Liksom djur på land är livet i havet beroende av syre. Men för att syret ska tränga ner till djupen krävs att gasen kan blandas...
Text: Peter Löfgren
Foto: Arkivbild
Torsken har havererat i Östersjön, sillen är på väg att fiskas ut, myndigheternas kortsiktiga lösning på problemet har varit att skjuta sälen. Nu visar forskningen...
Reportage: Lena Scherman
Foto: Johan Candert, Alexandre Gobatti, Simon Stanford, Anders Kronborg, John Jonsson
Rulla till toppen